Kalender


22.12.2017, 19:00 - 22:00
deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

16.07 - 22.07.2018, 10:00 - 22:00
Destelheide, Destelheidestraat 88, Dworp


Videokanaal

film Zonder Ondertitels

youtube

reportage Rubens in beweging

vimeoNieuwsbrief


De Veerman


De Veerman is ...

De Veerman is een artistieke plek waar uit liefde voor en het rotsvaste geloof in de kunsten mensen worden uitgedaagd en gestimuleerd om andere oevers te verkennen.
Het Veerman-team richt zich over heel Vlaanderen op verschillende kunstdisciplines: dans, beeld, theater, media, muziek, letteren ...
De havens waar zij aanleggen zijn bewoond door kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen, nieuwe en oude Belgen, buitengewone doelgroepen ..., kortom: alle rijke schakeringen van een gediversifieerde samenleving.
De Veerman is erkend als kunsteducatieve organisatie onder het kunstendecreet van het Vlaams ministerie van Cultuur.


De Veerman doet ...

De Veerman wil vanuit de kunsten meebouwen aan een samenleving waarin ideeën, opvattingen en emoties op een respectvolle manier met elkaar worden gedeeld en geconfronteerd, vanuit een waardering voor ieders eigenheid. Dit vertaalt zich in:

PROJECTEN
•    Kortlopend (halve dag) tot langdurend (meerdere jaren)
•    Op vraag (kunsthuizen, onderwijs, overheden, welzijnsinstellingen ...)
•    Eigen aanbod (grotendeels binnen een coproductie of samenwerking)

KENNISDELING
•    Opleidingen : zowel eigen aanbod als maatwerk en coaching
•    Publicaties en lezingen

ATELIER 4711
•    Permanent ateliergebruik aan kunstenaars en kunstenorganisaties
•    Occasionele residenties van kunstenaars rond educatie


V van ...

Meevaren met De Veerman betekent je laten bijten door kunst en je laten meevoeren door een heel scala aan emoties en handelingen:
Verwondering-Verdwaasd-Vooruitgang-Veelzijdig-Verlangen-Verweesd-Veerkrachtig-Vrolijk-Verliefd-Vastbesloten-Verslagen-Vertederd-Vertwijfeld-Voorzichtig-Vlinders-Verschuiven-Verspringen-Vuil-Vervuld-Verdrietig-Verontwaardigd-Versleten-Verstand-Verlegen-Verleerd-Vermomd-Volledig-Vierkant-Verborgen-Verdragen-Verzaken-Veel.


Methodiek


Ieder mens kan (leren) waarnemen, ordenen en vormgeven, elk op zijn manier.
Voor de kunstenaar is dit een fulltime bezigheid: hij kijkt naar de wereld en de dingen, ordent zijn waarneming en geeft dit vorm.
Het is dit kunstenproces dat De Veerman als methodiek hanteert.

Om de samenhang bewust te laten groeien, vertrekken we vanuit het klaverbladmodel:
1. De mens is het uitgangspunt, waarbij het ontwikkelen van de menselijke vaardigheden centraal staat.
2. Inhoudelijke en thematische benaderingen leiden tot meer inzicht.
3. Inzicht en vaardigheden in de verschillende kunstdisciplines en de taal van de kunsten helpen om vorm te geven of vormgeving te kunnen lezen.
4. De hulpmiddelen, technieken en werkvormen zijn onontbeerlijk om iets praktisch te realiseren.

Beleving, inzicht en kennis gaan hand in hand. De nadruk ligt op het proces, dat nooit stopt en waarbij groei en ontwikkeling voorop staan.


Visie


De Veerman beschouwt kunst als een maatschappelijk gebeuren tussen diegene die reflecteert op de werkelijkheid (de kunstenaar) en diegene die bereid is zijn werkelijkheid te willen herzien (deelnemer, publiek).
Kunst gaat hierbij niet enkel over een product, maar meer over het proces: de creatie, het beleven, de ontmoeting met de kunst.
Het zijn al deze factoren die De Veerman kan initiëren, stimuleren en implementeren.


Werking


De Veerman werkt vanuit drie lijnen:
- de ontwikkelingslijn, waar het experimenteren, zoeken, ontwikkelen en herdefiniëren centraal staat
- de productielijn, waarin de ontwikkelingen in praktijk worden omgezet
- de informatielijn, waarbij we onze knowhow, ervaring en inzichten delen.

Doorheen deze drie lijnen zijn vijf focuspunten verweven:
- participatie: krijgen en nemen van verantwoordelijkheid en betrokkenheid
- creativiteit: zoeken naar oorspronkelijke oplossingen vanuit een unieke kijk
- confrontatie: noodzaak om avonturen en ontdekkingen aan te gaan
- traditie en vernieuwing: groeien en ontwikkelen vanuit een fundament
- duurzaamheid: gefocust op effectieve, langdurige en herbruikbare werkvormen.


Historiek


Met ‘een brede kijk op kunsteducatie’ wilde De Veerman in 2000 een vernieuwing brengen in het kunsteducatieve veld, door te vertrekken vanuit de kunsten en de kunstenaar centraal te stellen.
Door de jaren heen werd deze visie door meerdere collega’s gedeeld en profileert De Veerman zich nadrukkelijk als een organisatie die vertrekt vanuit de kunsten als een maatschappelijk gebeuren.
De kunstenaar neemt hierbij een centrale rol op en is de grote inspirator van de kunsteducatieve projecten, vandaar de slogan: ‘gebeten door kunst’. Het handelsmerk van De Veerman zijn kwaliteitsvolle en duurzame projecten die op lange termijn en voor meerdere doelgroepen worden ingezet.
De Veerman is ondertussen een gewaardeerde partner voor kunstinstellingen, onderwijs, welzijnsorganisaties, overheden ... waarmee structurele samenwerkingsverbanden worden afgesloten.