Credits


Yvonne Knevels


Het werk van Yvonne Knevels situeert zich in het spanningsveld kunst - architectuur - design. Ze doceert ookaan de faculteit architectuur en kunst van de UHasselt.


"Ik maak kunstinstallaties in de openbare ruimte, in een natuurlijke of architecturale omgeving. De werken dialogeren met hun omgeving en de gebruikers. Mensen worden uitgenodigd tot bepaalde acties of gedrag met betrekking tot de installaties.” 

Daarnaast organiseert ze participatieve buurtprojecten, zoals bv. de Arenakoepels in Deurne (zie hier) en af en toe werkt ze als scenograaf voor een theater- of dansvoorstelling.

Yvonne woont nog maar pas bij ons en ze koos doelbewust voor een atelier bij De Veerman:

“Ik ken De Veerman als een organisatie waar verschillende disciplines samenkomen, en dat interesseert mij. Toen ik hoorde dat er een atelier vrijkwam, was ik net op zoek naar een ruimte waar ik ongestoord kan tekenen en knutselen, broeden op ideeën voordat ze naar buiten gebracht worden. De ontmoeting met andere kunstenaars in 4711 is echt een meerwaarde voor mij.


 

 Bekijk ook