Credits


Coördinatie
Daan Simons

Kids Kanaal Kunst


Voor de jeugdwerking KIDS (nu Kras Jeugdwerk) werkte De Veerman een kunsteducatief cultureel programma uit voor minder kansrijke kinderen en jongeren. De Veerman werkte hierbij zowel met de kinderen en jongeren als met hun begeleiders.


Kids Kanaal Kunst is ontstaan vanuit de gedachte dat kunst en cultuur hun plaats dienen te krijgen binnen het jeugdwerk om kinderen en jongeren nieuwe kansen te geven. Kansen om positieve ervaringen te hebben, te reflecteren over wie ze zijn en vorm te geven aan hun identiteit. De klemtoon lag hierbij op het ontwikkelen van creativiteit, dé vereisten om te kunnen participeren in de steeds veranderende wereld.

Binnen dit project werden de kinderen, jongeren, begeleiders en coördinatoren van KIDS  geconfronteerd met cultuur en kunst om hiervan de mogelijkheden binnen het jeugdwerk te verkennen, te ervaren en te verbeteren. Maar ook was het de bedoeling om vanuit de verschillende werkingen van KIDS vzw een eigen kunstzinnige werking op te zetten met eigen methodieken en een eigen visie over cultuur binnen het jeugdwerk te ontwikkelen.

Het opzet van Kids Kanaal Kunst was drieledig:
KIDS : ondersteuning van culturele processen voor minder kansrijke kinderen en jongeren.
KANAAL : ontwikkelen en stimuleren van culturele participatie- en communicatie-kanalen met het culturele werkveld.
KUNST : professionele kunstenaars brengen artistieke producties vanuit de leefwereld van minder kansrijke kinderen en jongeren.


Een van de deelprojecten van het Kanaal-luik was KIDS Geportretteerd

Waaraan denkt u spontaan als u ‘minder kansrijke kinderen en jongeren uit het Antwerpse’ hoort?
Door Kids Geportretteerd kreeg u de uitzonderlijke kans om het ware gelaat van deze kids te zien!
Het beklijvende resultaat van de portretten van 7 kunstenaars was te zien en te beluisteren in een tentoonstellings-parcours dat de bezoeker van het hippe zuid binnen de Leien naar het volkse zuid buiten de Leien bracht.
Met werk van Michiel Hendryckx, Sam Dillemans, Angelo Vermeulen, Hilde Braet, Tom Vansant, Usef Chellak en Philippe Inkelberghe

 


 

 Bekijk ook

Kunsteducatieve vormingsprocessen
Lieselot Anckaert

Kunsteducatieve vormingsprocessen

Doorheen de geschiedenis heeft de visie op kunsteducatie verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan: volksverheffend ten tijde van de Verlichting, bevoogdend op het eind van de 19e eeuw, emancipatorisch in de jaren zeventig, utilitair in de jaren tachtig,...

Focus op kunsteducatie in A

Focus op kunsteducatie in A

Op vraag van het kabinet van de schepen van Cultuur Philip Heylen organiseerde De Veerman in 2006 rondetafelgesprekken met de kunsteducatieve sector van de stad Antwerpen.

MAS in jonge handen

MAS in jonge handen

Samen met De Veerman ontdekten een tiental Antwerpse jongeren (18-25 jaar) de mogelijkheden van het Museum Aan de Stroom. In een opleidingstraject leerden ze zelf een educatief aanbod ontwikkelen voor leeftijdsgenoten vanuit de collectie. Het was tegelijkertijd een verleidingspoging voor hun leeftijdsgenoten om het MAS ook in hun hart te sluiten.