Credits


Coördinatie
Daan Simons

Focus op kunsteducatie in A


Op vraag van het kabinet van de schepen van Cultuur Philip Heylen organiseerde De Veerman in 2006 rondetafelgesprekken met de kunsteducatieve sector van de stad Antwerpen.


Op vraag van het kabinet van de schepen van Cultuur Philip Heylen organiseerde De Veerman in 2006 rondetafelgesprekken met de kunsteducatieve sector van de stad Antwerpen.
Het voornaamste doel hiervan was het in kaart brengen van dit werkveld en hun ervaringen. Dit gaat van de pijnpunten en eventuele blinde vlekken, van mogelijke frustraties, wensen en verwachtingen tot mogelijke beleidsaanbevelingen.
In totaal werden 75 actoren in het ruime kunsteducatieve werkveld aangesproken voor dit traject.


 

 Bekijk ook

Rapport kunsteducatief beleid Middelkerke

Rapport kunsteducatief beleid Middelkerke

In 2006 werd De Veerman door de Gemeente Middelkerke gevraagd een analyse te maken van het bestaande aanbod aan kunsteducatie (in de ruime zin) binnen de gemeente en om een beleidsplan te formuleren naar de toekomst toe.
 

Advies project kunstvakken Karel de Grote Hogeschool

Advies project kunstvakken Karel de Grote Hogeschool

De Antwerpse Karel de Grote Hogeschool was op zoek naar een duidelijker profilering voor zijn studierichting 'project kunstvakken'. Ze vroegen De Veerman om een doorlichting en advies voor bijsturing.

Het beleid van kunsteducatie in Vlaanderen
Jelle De Grauwe

Het beleid van kunsteducatie in Vlaanderen

Student culturele agogiek Jelle De Grauwe omschrijft in zijn studie het algemeen beleidskader van de kunsteducatie in Vlaanderen, vertaalt dit aan de hand van de kunsteducatieve organisatie De Veerman naar de praktijk en formuleert een kritische noodkreet naar eenheid en eenduidigheid.