Credits


Coördinatie
Annemie Geerts

Artistiek Medewerkers
Eric Raeves (dans)
Griet Herssens (media / beeld / kostuum)
Pak-Yan Lau (muziek)
Nyira Hens (drama)
Paulo Guerreiro (dans)
Nelle De Maeyer (drama)
Anneleen Nauwelaerts (muziek)
Eva Peeters (beeld)
Sanderijn Helsen (drama)
Astrid Bossuyt (muziek)
Saskia Vermeulen (beeld)
Peter Aers (drama)

kunstzinnige stage Sporthumaniora Malle


Elk jaar gaan de 4dejaars van de Sporthumaniora in Malle op kunstzinnige driedaagse in vormingscentrum Destelheide. 'Kunst en Lichamelijkheid' is het uitgangspunt voor de workshops dans, drama, muziek en beeld die De Veerman jaarlijks voor hen ontwikkelt. 
Voor 1 keer werken de jongeren niet vanuit een competitieve insteek met hun lichaam, wordt het verkend als uitdrukkingmiddel en waarbij de creativiteit en het expressievermogen gestimuleerd wordt. 

 Bekijk ook