Nieuwsbrief


Publicaties


De Veerman wil zijn kennis en ervaringen over, met en door de kunsten met iedereen delen.
Reflecties, methodieken en praktijken worden in artikels, boeken of filmreportages vastgelegd.

Daarnaast is De Veerman een veelgevraagde spreker op nationale en internationale studiedagen en conferenties, waarop we met veel enthousiasme vertellen over onze  ‘good practices’.


Architelier


Architelier

Uit de praktijk / tool / boek— 
Annemie Geerts, Jonas De Maeyer

Architelier is een tool om samen met verschillende mensen te denken over stadsontwikkeling.
Het is een oefening in ruimtelijke ordening als kapstok voor maatschappelijk debat.

Jonas De Maeyer, van bureau voor stadsontwikkeling Endeavour, woonde de workshops bij en schreef er een reflectie over vanuit urbanisatie-oogpunt.
Deze tekst en een beschrijving van de methode werd uitgegeven in een boekje.

Wil je graag een papieren exemplaar van deze publicatie?
Stuur een mailtje met je adresgegevens naar info@veerman.be


'Architelier' is een workshop van 2 uur voor 12 deelnemers tussen 6 en 106 jaar.
Wil je de workshop programmeren? Neem contact op met annemie.geerts@veerman.be
 

De workshop Architelier werd ontwikkeld naar aanleiding van het Festival van de Architectuur, op vraag van VAI en deSingel.

Jaar: 2017
Prijs: gratis
Uitgever: De Veerman
Download 'Architelier: al doende denken over onze ideale leefomgeving'