Credits


Coördinatie
Tijl Bossuyt

Artistiek medewerkers
Kristof Van Gestel (beeld)
Anne Reijniers (video, documentaire)

Partners
STUK

Familie


Kunstenaar Kristof Van Gestel zoekt 15 mensen uit Leuven die van oktober tot mei een sculptuur uit de reeks Familie willen adopteren en mee naar huis nemen. De deelnemers worden uitgedaagd om het kunstwerk een betekenisvolle plaats in hun leven te geven.
Bij aanvang, halfweg en op het einde van het project zijn er 'familiebijeenkomsten' met alle deelnemers om ervaringen uit te wisselen.
Familie is een participatief kunstproject waarin de interpretatie en beleving van de toeschouwer centraal staan.

HET STARTPUNT
WO 28 TEM VR 30 SEP 2016 – 18U00 - 21U00 – STUK ONTHAAL
Tijdens STUK START is er een mini-tentoonstelling in het STUK Onthaal waar je alle werken kan zien.
De kunstenaar en/of iemand van De Veerman zal aanwezig zijn zodat je alle info kan krijgen die je nodig hebt. Op dit moment kan je een werk kiezen, maar je krijgt het nog niet mee naar huis.


HET OPHAALMOMENT
WO 12 OKT 2016 — 19U00 — STUK STUDIO
Enkele weken later is er een Ophaalmoment voorzien. Tijl Bossuyt van De Veerman geeft een introductie.
Je kan vertellen over je verwachtingen bij het project en informeel kennismaken met de andere deelnemers. Aansluitend drinken we samen nog een glas op de vernissage van de tentoonstelling van Emre HuM6;ner die dan opent in STUK Expozaal.


HET FAMILIEFEEST
DO 19 JAN 2017 — 19U00 — STUK ARTIESTENKEUKEN
Zoals in alle families organiseren we een nieuwjaarsdiner. Het gespreksonderwerp: hoe gaat het met jullie en met de nieuwe gast in jullie huis?
Alle gastheren/dames die een kunstwerk adopteerden worden uitgenodigd in STUK en wisselen ervaringen uit bij een gezellig etentje-annex-reflectiemoment.
Tijl Bossuyt van De Veerman leidt deze avond in goede banen.


HET AFSCHEID
ZO 14 MEI 2017 — 15U00 — STUKCAFÉ MET PANNENKOEKEN OF WAFELS
Vandaag zijn niet alleen de adoptie-ouders welkom, maar ook alle geïnteresseerden en sympathisanten. Alle sculpturen van Familie komen opnieuw bij elkaar in STUK. Wij blikken samen terug op het project: enkele deelnemers, de kunstenaar en de organisatoren nemen het woord over het verloop van Familie. We
kijken naar het videoverslag van het hele project. Het enige wat we nog moeten beslissen: worden het pannenkoeken of wafels?


Tijdens het project zal de adoptiefamilie gevraagd worden enkele keren te getuigen op video over hun ervaringen.
Het videoverslag wordt verzorgd door Anne Reijniers.


Nieuws


13.07.2017
Videoverslag participatief kunstproject 'Familie'

Videoverslag participatief kunstproject 'Familie'

15 Leuvenaars adopteerden gedurende 6 maanden 15 sculpturen van Kristof Van Gestel uit de reeks 'Familie'.
Bekijk hoe ze de kunstwerk een betekenisvolle plaats proberen geven in hun leven, hun reflecties en de familiebijeenkomsten in het videoverslag van Anne Reijniers.


Link: video-verslag Familie

01.02.2017
Familie - huisbezoeken

Familie is een participatief kunstproject waarin 15 Leuvenaars een kunstwerk adopteren van Kristof Van Gestel. Ze geven het werk een half jaar lang een plaats in hun huis en hun leven.
Videomaker Anne Reijniers ging bij een aantal van hen op bezoek.


30.01.2017
Familie - vragen bij een participatief kunstproject

Kunstenaar Kristof Van Gestel nodigde 15 Leuvenaars uit om een werk uit zijn reeks 'Familie' gedurende een half jaar thuis te adopteren.
Op 19 januari kwamen de deelnemers bijeen voor een 'Familiefeest' en wisselden uit over hun ervaringen van de voorbije 3 maanden.
Het gesprek leverde een aantal interessante vragen op over wat kunst is. Of moet zijn. Of kan zijn. Of mag zijn. En hoe je je er als mens toe verhoudt.

Wie geeft een kunstwerk betekenis? En hoe?
Als wij zelf het kunstwerk zijn, wat is dan de rol van het object?
Mag je een kunstwerk in brand steken?
Mag je met een kunstwerk spelen?
Wat verwacht ik van een kunstwerk?
Wat verwacht een kunstwerk van mij?
Wanneer stopt het creatieproces van een kunstwerk?


De kunstwerken verblijven bij het adoptiegezinnen tot half mei.
Op zondag 14 mei vindt in het STUK een 'Afscheidsfeest' plaats, inclusief wafelenbak. Zoals het hoort bij familiebijeenkomsten.


12.10.2016
Familie - ophaalmoment



In het project 'Familie' adopteren 15 Leuvenaars evenveel kunstwerken van Kristof Van Gestel. Ze worden uitgedaagd het kunstwerk een half jaar lang een betekenisvolle plaats te geven in hun huis en hun leven.
Op 12 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats en namen de deelnemers hun kunstwerk mee naar huis.


05.09.2016
Familie

Familie

Kunstenaar Kristof Van Gestel zoekt 15 mensen uit Leuven die van oktober tot mei een kunstwerk uit zijn reeks Familie willen adopteren en het mee naar huis nemen.
Tijdens STUK START, van 28 tot 30 september - telkens van 18 tot 21 uur, is er een minitentoonstelling in het STUK Onthaal waar je een werk kan kiezen en alle info krijgt die je nodig hebt.



Video


vimeo


Resultaten

 

vimeo

 

vimeo



Bekijk ook

Kristof Van Gestel

Kristof Van Gestel

Voor Kristof Van Gestel is het maken van kunst een methode om de wereld en de verschillende relaties die we er als individu mee aangaan te verkennen en te ‘bewonen’. Dit geldt zowel voor de kunstenaar zelf als voor de toeschouwer. Vanuit die optiek beschrijft hij in zijn doctoraatsonderzoek (2007-2013) zijn kunstpraktijk als een ervarings- en reflectiemodel dat kan helpen bij het vorm- en betekenisgeven van het leven zelf.
Kristof is in zijn residentie bij De Veerman in de eerste plaats op zoek naar een inhoudelijke verdieping van zijn praktijk..

Bij-buurten

Bij-buurten

Samen met het Middelheimmuseum werkte De Veerman gedurende drie jaar aan de dialoog met de aanpalende volksbuurt het Kiel. Dit mondde uit in drie deelprojecten: SPIA in het Middelheim (jongeren uit het technisch en beroepsonderwijs maakten een eigen kunstwerk), Buurtwandelingen op het Kiel (aandacht voor kunst in de buurt) en Nesten op het Kiel (een kunstwerk, gemaakt en gesmaakt door de omwonenden).

(on)Zichtbaar

(on)Zichtbaar

Onlangs startte de jaarlijkse ‘Te Gek?!’-campagne die het taboe rond psychische problemen wil doorbreken. Ook kunstenorganisatie De Veerman, De Vinken en open zeefdrukwerkplaats Gezeever slaan de handen in elkaar. Ze bieden psychisch kwetsbare mensen een eigen creatieplek. In het zeefdrukatelier krijgen ze technieken aangeleerd en gaan ze zelf artistiek aan de slag.