Credits


Coördinatie
Daan Simons

Artistiek medewerkers
Rebekka de Wit (theater)
Anoek Nuyens (theater)

Partners
Kaaitheater
Atheneum Unesco Koekelberg

Word up!


Wat als tijden veranderen en taal tekortschiet? 
Als de woorden om je uit te drukken nog niet bestaan?

Dat zijn de centrale vragen in het nieuwe project Word Up!, een samenwerking tussen De Veerman en het Kaaitheater. 
Dit project ontstond vanuit de lezingreeks Hyper Present en de noodzaak om met jongeren op zoek te gaan naar woorden of naar taal om het/hun heden te beschrijven.

Hoe spreken jongeren over de actualiteit en over kwesties die hen bezighouden? 
Welke (nieuwe) woorden duiken op in hun discours? 

Word Up! is een urban uitdrukking dat zoveel betekent als: “Ik begrijp wat je zegt en ik bevestig dat wat je zegt, waar is.”

Kaaitheater en De Veerman brengen diverse partijen samen om te werken rond de relevante thema’s van vandaag: ecologie en identiteit. Via filosofische gesprekken, uitwisselingen met kunstenaars en talige workshops leggen we een parcours af dat we later zullen delen met een publiek

foto © Bea Borgers

Link: Meer info?

Nieuws


26.02.2020
Tweede editie van Word Up!

Tweede editie van Word Up!

Op 10 maart gaat de tweede editie van Word Up! van start, een participatieproject van De Veerman en het Kaaitheater waarin jongeren en een kunstenaar vanuit de thema’s identiteit, publiek en openbare ruimte in dialoog gaan met elkaar, onderzoeken en reflecteren.

Dit jaar werken we met OKAN-studenten uit het Brusselse Instituut Anneessens-Funck en theatermaakster Khadija El Kharraz. Als afsluiter van de workshopreeks gaan de jongeren op 12 maart naar de voorstelling Nu ben ik Medea in het Kaaitheater.

De eerste editie van Word Up! resulteerde in Ecolect, een klimaatlexicon voor de 21e eeuw.


12.11.2019
Ecolect in Kaaitheater

Ecolect in Kaaitheater

Ecolect, dat is een lexicon van 30 woorden rond de klimaatcrisis, gemaakt door jongeren van Atheneum Unesco Koekelberg tijdens het project Word Up! .

Het lexicon werd begin november gepresenteerd tijdens het festival Ecopolis op de 16 meter lange muur van het foyer. Dit had zoveel positieve reacties dat Kaaitheater en De Veerman besloten om deze presentatie nog een tijdje te laten hangen. 

Ben je een van de dagen in de buurt? Spring dan zeker even binnen!


04.11.2019
Word up! - Ecolect op Ecopolis

Word up! - Ecolect op Ecopolis

Op maandag 4 en dinsdag 5 november werkten we met jongeren van Atheneum Unesco Koekelberg rond klimaat en taal in het project Word Up!. Doorheen die dagen maakten ze een Klimaatlexicon voor de 21ste eeuw.

Dit wordt gepresenteerd op 10 november op Ecopolis, het jaarlijks rendez-vous voor wie begaan is met een duurzame toekomst.

Het resultaat is een lexicon gericht op ecologie, dat uiting geeft aan emoties en frustraties rond de huidige klimaatcrisis. De jongeren zelf doopten deze groep woorden het ‘ecolect’: een nieuwe, eigen taal om over ecologie te praten.

Het artistiek onderzoek van Anoek Nuyens en Rebekka de Wit rond de klimaatproblematiek vormde het vertrekpunt  in Word Up! en bepaalde de methodiek waarmee er met de de jongeren gewerkt werd. Daarom worden ze ook uitgenodigd om De zaak Shell en de rest van het programma van Ecopolis 2019 - #GENERATIONHOPE bij te wonen.


Link: Ecopolis 2019

08.10.2019
Word Up! - Klimaat

Word Up! - Klimaat

Klimaat(manifestaties) en jongeren. Ze zijn ondertussen onlosmakkelijk met elkaar verbonden. 

In ons nieuwe project Word Up! kozen de leerlingen van Atheneum Unesco Koekelberg ervoor om rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling Klimaat te werken. Een perfecte match dus met Anoek Nuyens en Rebekka de Wit.

Op 4 en 5 november werken we met deze #GeneratieHoop in het Kaaitheater.

Onze focus is taal en de dynamiek ervan: Welke nieuwe woorden zijn er nodig om te kunnen spreken over een complexe materie zoals klimaat? Hoe hangen woorden en emoties samen? 

We verdiepen ons in De Zaak Shell, het artistiek onderzoek van Rebekka & Anoek, dat ze benaderen als repetities voor de werkelijkheid. We filosoferen samen en spelen met taal om de kracht en de veerkracht ervan te ervaren. 

 Bekijk ook