Credits


Coördinatie
Annemie Geerts

Partners
Vlaams Architectuurinstituut
deSingel

FUTURUM


In samenwerking met deSingel en het VAi werkte De Veerman het project FUTURUM uit. Aanleiding hiervoor is de hommage aan Luc Deleu en T.O.P. office, die in het voorjaar van 2021 georganiseerd wordt.
Het uitgangspunt van dit project is het nieuw perspectief dat Deleu en T.O.P. office op de wereld trachten te creëren. Hiertoe nodigen we jongeren uit om hetzelfde te doen.

We nodigen meer bepaald jongeren van de derde graad deeltijds kunstonderwijs beeldende en audiovisuele kunsten uit om een ideeëntentoonstelling te maken rond de ingrijpende veranderingen die zich op wereldschaal afspelen: klimaat, migratie, gezondheid, racisme … 
Hoe zien deze jongeren hun toekomst, welk onderzoek voeren zij om hun visionaire ideeën op wereldschaal te verbeelden, hoe gaan zij dit kenbaar maken?
Hun toekomstplannen kunnen zij tonen in een pop-uptentoonstelling op 6 en 7 maart 2021 in deSingel.

Met dit project kiezen we niet enkel voor participatie van jongeren in deSingel, maar ook voor een publieksverbreding van het VAi en architectuureducatie voor het deeltijds kunstonderwijs, waarbij we maximaal inspelen op de multidisciplinariteit.

Link: ONTDEK MEER EN DOE MEE

Nieuws


25.06.2020
FUTURUM

FUTURUM

FUTURUM: een nieuw participatieproject met deSingel, in samenwerking met het VAi en het dko. Aanleiding is de hommage aan Luc Deleu en T.O.P. office in het voorjaar van 2021. 

FUTURUM biedt jongeren de kans na te denken over de wereld van morgen en dit in een beeldtaal te gieten die in deSingel zal worden tentoongesteld.


Link: ONTDEK MEER EN DOE MEE


Video

Bekijk ook

Stynen op schaal

Stynen op schaal

In het najaar van 2018 organiseerden het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel de tentoonstelling Léon Stynen, architect over het oeuvre van deze Belgische architect. Stynen was niet enkel de architect van het gebouw aan de Singel, maar ook van bv. het casino in Oostende en – samen met Henry van de Velde en Victor Bourgeois – de ontwerper van het Belgisch paviljoen voor de wereldtentoonstelling in New York (1939).

Met Stynen op schaal werkte De Veerman en deSingel een nieuw participatieproject uit met leerlingen uit de derde graad van Pius X (Architecturale Vormgeving) en Don Bosco Hoboken (Houtbewerking). De drijfveer van dit project was deze leerlingen een kans te bieden om het leven en werk van Stynen te laten exploreren en te ervaren.

Architelier

Architelier

Architelier is een tool om samen met verschillende mensen te denken over stadsontwikkeling. Het is een oefening in ruimtelijke ordening als kapstok voor maatschappelijk debat. 

Architelier reikt instrumenten, woorden en denkkaders aan waarmee iedereen tussen 6 en 106 jaar kan dialogeren over stadsontwikkeling.
 

10 x improviseren op Bach

10 x improviseren op Bach

In januari 2019 was de dansvoorstelling Mitten wir im Leben sind/Bach6Cellosuiten te gast in deSingel. In deze dansvoorstelling komen twee grootheden uit de dans en de kamermuziek samen: choreografe Anna Teresa De Keersmaeker en cellist Jean-Guihen Queyras.

Uitgelezen kans dus voor De Veerman om, in het kader van onze structurele samenwerking met deSingel, een participatief project uit te werken voor jonge dansers.