Credits


Coördinatie
Daan Simons
Karel Moons

Artistiek medewerkers
Astrid Bossuyt (muziek)
Lore Suls (media)
Lieven Strobbe (muziek)
Anneleen Nauwelaerts (muziek)
Elisabeth De Loore (muziek)
Ruth Verberckmoes (muziek)
Jutta Troch (muziek)
Pak-Yan Lau (muziek)

Peterschap Arthurschool


Samen met AMUZ werkte De Veerman een traject uit met basisschool De Arthurschool, die zich gedurende drie jaar wilde onderdompelen in muziek. Artiesten van De Veerman coachten de leerkrachten in het opzetten van muzikale klasactiviteiten, organiseerden specifieke studiedagen rond dit thema en bood de kinderen in AMUZ veelzijdige trajecten aan rond de artiesten in residentie.

De Veerman en AMUZ nemen met trots het peterschap over de Arthurschool in Borgerhout op zich. In een periode van 3 jaar (2009 - 2011) engageren beide partners zich om muziek en muziekeducatie een volwaardige plaats in de school te geven.


Met de onderbouw werd in 2009 gewerkt rond muziek, maar vooral in de school zelf.  De leerkrachten zelf dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. Ze werden gedurende 5 dagen gecoacht door Karel Moons en Astrid Bossuyt (De Veerman). Deze coaching heeft als doel leerkrachten te steunen, te begeleiden in het opzetten van (kleine) activiteiten rond muziek. Ze krijgen feedback rond hun voorbereiding, rond hun activiteiten zelf. Natuurlijk krijgen ze ook tips en materiaal om hun activiteiten te verbeteren.
Alle klassen zijn natuurlijk welkom op de toonmomenten van de andere klassen. Daardoor maken ze, via andere medeleerlingen, kennis met het programma van AMUZ.

Met de bovenbouw willen we in 2009-2010 vooral een traject aanbieden waarin de leerlingen en leerkrachten AMUZ beter leren kennen. Niet op een eenmalige manier, maar door hen verschillende keren en op verschillende wijze in contact te brengen met AMUZ. We willen hen op een laagdrempelige, maar actieve manier laten kennis maken met AMUZ via de interactieve rondleiding. Daarnaast werken ze een dag actief rond muziek in de muzische klassen (die ook doorgaan in AMUZ zelf).
In de projectweek Kinderen worden als componisten geboren werkten 2 klassen een week lang rond het repertoire van één van de artists-in-residence van AMUZ en hun repertoire. (p.12)
Op het toonmoment aan het einde van de projectweek komen alle andere klassen van de school kijken.
Omdat het niet haalbaar is om deze week voor alle klassen te realiseren kreeg het 4de leerjaar een aangepaste formule voorgeschoteld: een workshop met belevingsmoment. Zo konden ook zij een ontmoeting met muzikanten en een stuk van een concert meemaken.

In het voorjaar van 2009 kwam de leerkrachtenploeg naar een concert in AMUZ van het VRK &  Ensemble Polyfoon. Dit concert werd omkaderd met een inleiding en een nabespreking over hoe ze het concert beleefd hadden en hoe dit hen inspireert om mee te werken in de klas.
Op de studiedag voor leerkrachten (21/09/09) lag de focus op het methodisch-didactische. Hierbij is er aandacht voor zowel het actieve, het receptieve als het reflectieve. Verschillende methodieken worden voorgesteld en bekeken.
De studiedag was opgebouwd uit een algemeen gedeelte, een actief muziekworkshop en nadien een theoretisch model voor het opbouwen van lessen.
Daarnaast werden er enkele lesvoorbereidingen gemaakt worden rond het werken met muziek.

Vanuit enkele ouders ontstond er een initiatief Cultuurouders om andere ouders bekend te maken over het reilen en het zeilen van de culturele peterschap. Hiervoor wordt er enerzijds een  krantje uitgegeven waarin de activiteiten i.v.m. peterschap worden aangekondigd, toegelicht, besproken,… In het najaar verscheen het de eerste keer.
Anderzijds worden er speciale activiteiten opgezet voor de ouders om de peters te leren kennen. Zo werd er een rondleiding georganiseerd voor de ouders in AMUZ.
Bekijk ook

coachingstraject Leefschool De Dageraad

coachingstraject Leefschool De Dageraad

De Veerman coacht alle kleuter en lagere klassen van Leefschool De Dageraad in een traject van 3 jaar in muzische vorming. De school kiest elke jaar 1 muzische disciplines om zich in te verdiepen.

De Kunstloft

De Kunstloft

De Veerman organiseerde tot juni 2013 dagelijks workshops drama, beeld, muziek, dans of media voor kinderen van Antwerpse basisscholen.
Op woensdagvoormiddag kregen de leerkrachten bijscholingen in deze disciplines en tips om verder te werken in hun klaspraktijk.

Vlaggen & Wimpels

Vlaggen & Wimpels

Op initiatief van en ondersteund door De Veerman krijgen scholen gedurende een volledig schooljaar een kunstenaar in residentie. Schoolteams worden gecoacht in het hanteren van kunstzinnige middelen en creativiteit om het brede leren en het werken met de buurt in het schoolleven te integreren.