Credits


Coördinatie
Karel Moons
Griet Pauwels

ARTLAB


ARTLAB is een project waarin jongeren tussen 16 en 30 (in groep of individueel) gecoact worden om een artistiek project te verwezenlijken.
Om hen daarin te helpen worden hen 3 dingen aangereikt :
het geloof dat jongeren zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelforganiserend kunnen zijn
een creativiteitsschijf en een stappenplan voor artistieke projecten
facilitering in de vorm van accomodatie en mensen/netwerk

Ongeveer om de 2 weken werd een ontmoeting georganiseerd voor de deelnemers.
Tijdens de ontmoeting wisselden jongeren uit over wat er in hun project gebeurde sinds de vorige meeting, er werd feedbeck gegeven door de coaches en de andere deelnemers en ze zetten hun projectwerk verder.
Tijdens de werkmoment gingen de coachen van project naar project om te zien wat er gebeurde en om vragen te beantwoorden. De coachen gaven nooit feeback op de artistieke kwaliteit van het werk, enkel op het proces.

ARTLAB is ontworpen als een open systeem. Dat houdt in dat jongeren zelf beslisten over hoe lang ze deelnamen, aan welk project ze werkten, of ze advies aanvaarden of niet en of ze een presentatie wilden doen op het einde en zo ja waar, wanneer en hoe.
Het betekende ook dat de coaching in ARTLAB niet exclusief hoefde te zijn. En groot deel van de deelnemers had ook een andere coach via school of een jeugdcentrum. Op de vraag waarom ze ook deel wilden uitmaken van ARTLAB, antwoordden ze steevast dat het net was omdat in ARTLAB het proces gecoacht wordt, niet het product.

Om dat proces te coachen gebruikte ARTLAB voornamelijk 2 instrumenten : een creativiteitsschijf -die inzicht geeft in de mogelijke gedragingen binnen creatief gedrag- en een stappenplan voor de organisatie van een artistiek project.
Creatief gedrag bestaat uit een combinatie van 'denken' of 'doen' / 'samen' of 'alleen' / 'twijfelen', 'zoeken', 'experimenteren en oefenen', 'besluiten', 'evalueren' of 'uitstappen'.
Onderzoek heeft aangetoond dat hoe diverse het creatief gedrag, hoe gelaagder (en dus interessanter) het eindresultaat wordt.
Het stappenplan bestaat uit 6 fases, vertrekkende van een 'vaag idee' naar 'input' naar 'experiment, onderzoek en reflectie' naar 'focussen op een eindproduct' naar 'presentatie' en tot slot 'evalutie'.
Beide tools werden uitgelegd en als instrument aan deelnemers uitgedeeld wanneer ze in ARTLAB instapten.

 
Bekijk ook

Empowering The Future

Empowering The Future

Empowering The FUture is een Europees ‘Leonardo, transfer of innovation’-project met partners uit Amsterdam (Hogeschool Amsterdam en ClickF1), Berlijn (Universiteit Potsdam en Schlessiche23), Ostrava (Universiteit Ostrava), Barcelona (Universiteit Barcelona) en Antwerpen (AP, HBO5 Antwerpen en De Veerman). Eindresultaat van het project is een training voor jeugdwerkers om jongeren te empoweren aan de hand van kunsten en media.

Theater maken. Een handleiding voor doe-het-zelvers
Karel Moons

Theater maken. Een handleiding voor doe-het-zelvers

Zelf theater maken. Vertrekkend van het witte blad, de lege scène, het nog niet verwoorde idee. 
Onbegonnen werk? 

Theater maken bewijst het tegendeel en reikt handvatten aan waarmee je snel en efficiënt...

Zomeracademie

Zomeracademie

De Zomeracademie is een artistieke werkweek voor iedereen die intensief wil onderzoeken, experimenteren en creëren.

Al twintig jaar slaan De Veerman en Destelheide de handen in elkaar om een 100-tal creatieve makers een kader te bieden waarbinnen zij zich kunnen onderdompelen in een kunstdiscipline.

Voor iedereen vanaf 18 jaar met creatieve energie. En zeker: voor diegene die niet bij het artistiek-creatieve handje wil gehouden worden, maar uitdagingen zoekt om bij te tanken.