Credits


Coördinatie
Tijl Bossuyt

Creëer je Wijk


De Veerman denkt al enkele jaren mee  met de dienst kunsten van de stad Gent over hoe je kunst kan gebruiken bij wijkopbouw, sociale cohesie, activering …

De Veerman maakt deel uit van de jury die de projectdossiers van organisaties en individuen die lokale projecten opzetten.
Daarnaast werd De Veerman gevraagd om een evaluatie te maken van de subsidielijn en aanbevelingen tot bijsturing te doen voor het beleid.

 
Bekijk ook

Bij-buurten

Bij-buurten

Samen met het Middelheimmuseum werkte De Veerman gedurende drie jaar aan de dialoog met de aanpalende volksbuurt het Kiel. 
Dit mondde uit in drie deelprojecten: SPIA in het Middelheim (jongeren uit het technisch en beroepsonderwijs maakten eigen kunstwerken), Buurtwandelingen op het Kiel (aandacht voor kunst in de buurt) en Nesten op het Kiel (een kunstwerk, gemaakt en gesmaakt door de buurtbewoners).

Cre-Action

Cre-Action

Dit Gruntvig Learning Partnership is een internationaal project (België, Duitsland, Italië) dat onderzoekt hoe inwoners op een duurzame manier kunnen betrokken worden bij het muzikale leven. Tijdens internationale ontmoetingen werden goede praktijkvoorbeelden en beleidsvoering bestudeerd.

Advies project kunstvakken Karel de Grote Hogeschool

Advies project kunstvakken Karel de Grote Hogeschool

De Antwerpse Karel de Grote Hogeschool was op zoek naar een duidelijker profilering voor zijn studierichting 'project kunstvakken'. Ze vroegen De Veerman om een doorlichting en advies voor bijsturing.