Credits


Coördinatie
Annemie Geerts

Partners
BELvue museum

BELvue bende


In de BELvue bende bracht De Veerman Nederlands- en Franstalige jongeren tussen 18 en 25 jaar bij elkaar voor een opleidingstraject om van hen (ervarings)deskundigen te maken op vlak van jongeren en musea.

Deze bende was actief van 2014 tot en met 2016. In deze periode formuleerden de bende verschillende adviezen voor het museum o.a. het nieuwe museumparcours, maar ontwikkelde zij ook zelf activiteiten voor andere jongeren in het museum. 

Tegen het voorjaar van 2016 ging het BELvue museum in een volledig nieuw kleedje gestoken worden. Het museum ligt in het centrum van Brussel en werkt rond geschiedenis en democratie: er komen veel jongeren en klassen komen er over de vloer.

Een museum over de Belgische geschiedenis: stoffig? Vergeet het maar!
De tentoonstelling wordt volledig vernieuwd: de nieuwste museumconcepten worden hiervoor ingezet met heel wat interactieve snufjes en videoscreens…
De Veerman leidt naar aanleiding van de nieuwe tentoonstelling jongeren op die hun zegje doen over het tentoonstellingsconcept en de educatieve werking.

Het eerste deel van het parcours heeft als doel jongeren in te leiden in de verschillende aspecten van het museum (collectie, scenografie, communicatie ...). In verschillende sessies gaat de bende actief aan de slag rond verschillende invalshoeken om zo feedback te kunnen geven aan de tentoonstellingsbouwers van Pièce Montée .
Er wordt vooral gewerkt rond verschillende manieren om de geschiedenis te vertellen: chronologisch, thematisch ...
Bij de thematische benadering gaat het er niet zozeer om alle aspecten te vertellen, maar veel meer om het onderzoek wat jongeren intrigeert, waar ze zelf de klemtoon op leggen en welke vorm ze daaraan geven.

In een tweede deel buigen jongeren zich over de publiekswerking van het museum en zetten ze zelf een aantal activiteiten voor leeftijdsgenoten op.


Nieuws


01.12.2016
BELvue Bende maakt audiogidsenNeem je vrienden mee op sleeptouw naar het BELvue Museum in Brussel, want alleen als je met 2 of meer bent kan je de audiogidsen die de BELvue Bende maakte beleven.
De tweetalige audioguides laten je op een interactieve manier kennis maken met de Belgische geschiedenis en de collectie van het vernieuwde museum.
Nog tot juni 2017 te beleven in BELvue.


Link: Beluister een voorsmaakje

24.02.2016
BELvue Bende op Museum Night Fever

BELvue Bende op Museum Night Fever

Tijdens de Brusselse Museum Night Fever op zaterdag 5 maart onderneemt de BELvue Bende acties om een breed publiek op een actieve manier te laten kennis maken met de tijdelijke tentoonstelling ‘Filateliefde – de geschiedenis van België via postzegels’.
 

Je kan er je portret op een postzegel laten tekenen of een postkaart met quotes over de liefde voor de postzegel volschrijven. In het gezellige hoofdkwartier van de Bende worden bekende historische brieven op aanvraag voorgelezen.
Natuurlijk vertellen de jongeren van de BELvue Bende je ook graag over hun plannen en dromen voor het museum.


Link: Museum Night Fever

10.12.2015
BELvue Bende experimenteert met bezoekers BPS22

BELvue Bende experimenteert met bezoekers BPS22

Omdat de vaste collectie van het BELvue museum op dit moment vernieuwd wordt, verlegde de BELvue Bende zijn activiteiten vorig weekend naar Charleroi.
In de expo Les Mondes Inversés, over hedendaagse kunst en volksculturen, in BPS22 gingen ze op zoek naar welke gedragscodes in een museum heersen en wat daar de grenzen van zijn.

Samen met muzikant Joeri Wens bedachten ze een aantal acties om klank toe te voegen aan beeldende werken en zo hun betekenis bloot te leggen of om het publiek via geluid in interactie te laten gaan met een kunstwerk.

De aanwezige bezoekers reageerden enthousiast op de klankinterventies, wat de bende sterkt in hun overtuiging dat musea niet alleen een plek zijn voor contemplatie, maar ook voor actie.


Link: BPS22

04.11.2015
BELvue Bende sluit museum

BELvue Bende sluit museum

BELvue museum sluit zondag 8 november zijn permanente tentoonstelling. Voor de gelegenheid bedachten de BELvue Bende en het museum samen een heus feestweekend!
Op het programma: een workshop songwriting met Adil en A.K.A., feestelijke fanfare, verhuisact en ontmoeting met de BELvue Bende, akoestische concerten in de zalen van de tentoonstelling ...

 


04.03.2015
Jongeren kraken BELvue museum tijdens Museum Night Fever

Jongeren kraken BELvue museum tijdens Museum Night Fever

In de nacht van 7 maart kraakten de jongeren van de BELvue bende het Museum voor Belgische Geschiedenis.

Met verschillende acties lieten ze tijdens Museum Night Fever honderden bezoekers mee nadenken over hun ideale museum en over welke objecten zij zouden toevoegen aan de collectie.


 

 


Link: website Museum Night Fever

02.02.2015
BELvue bende ontwerpt droommuseum

BELvue bende ontwerpt droommuseum

Dit weekend bokste de BELvuebende een museumzaal in elkaar!
Het onderwerp : 'levenschouwelijke breuklijnen in België’.
De uitdaging bestond erin dit onderwerp aantrekkelijk te maken voor jongeren die het BELvue bezoeken.
Zowel conceptueel als inhoudelijk deed de 18-koppige bende voorstellen aan scenografen en directie.
Meer nog, ze bouwden op ware grootte een maquette van hun voorstellen.
C'était géniale!


Link: Meer foto's op Facebook

11.12.2014
BELvue bende over museumcommunicatie

BELvue bende over museumcommunicatie

De BELvue bende buigt zich over het communicatieplan van het BELvue museum.

Daar waar het museum ervoor kiest om vooral op traditionele papieren communicatie in te zetten, vinden jongeren dat het nieuwe BELvue resultuut zijn pijlen moeten zichten op sociale media. Tijdens Museum Night Fever zal de jongerenbende een experiment opzetten om een online buzz over de activiteiten in het museum te creeëren.


08.11.2014
BELvue bende ontwerpt 'jongerentest'

BELvue bende ontwerpt 'jongerentest'

De BELvue jongerenbende ontwerpt een test om het jongerengehalte van musea onder de loep te nemen.
Ze bedenken criteria op het gebied van communicatie, presentatie (scenografie en interactiviteit), praktische aspecten (locatie, openingsuren, prijs), thema's (in welke mate wordt de link met vandaag gemaakt), infrastructuur en activiteiten en evenementen.

Ze proberen hun zelf gemaakte test ook uit in een aantal Brusselse musea. Ook voor de selectie van die musea bepalen ze criteria: op basis waarvan kiezen we als jongeren om bepaalde musea te bezoeken.


28.10.2014
BELvue bende maakt video over sociale bewegingen

BELvue bende maakt video over sociale bewegingen

Een van de zalen in het nieuwe BELvue museum wordt gewijd aan sociale bewegingen.

De jongerenbende stelt zichzelf de vraag welke affiniteit ze zelf hebben met bestaande sociale bewegingen en welke er volgens hen opgericht zouden moeten worden onder invloed van de huidige maatschappelijke evoluties.
Samen met filmmaker Dries Engels denken ze na over een multimediale installatie rond het thema.

De bende trekt de straten van Brussel in om mensen te interviewen over sociale bewegingen en zo te laten zien hoe de zij ‚hedendaagse sociale bewegingen’ in beeld zouden brengen. Ze willen laten zien dat ze geen voorstanders zijn van ‚talking heads’ die het thema introduceren via een video. Ze houden van kort en krachtig, humoristisch, met beelden van die sociale bewegingen zelf ook.
De compilatie van de videobeelden die ze zelf maakten, laat hun stijl zien.
 

 


Link: Bekijk de video

16.09.2014
BELvue bende geeft feedback op museumparcours

BELvue bende geeft feedback op museumparcours

Pièce Montée, het bureau dat het nieuwe tentoonstellingsparcours voor BELvue museum uittekent, stelt zijn ontwerpen voor aan de jongeren.
Jongeren geven feedback over hun eerste indrukken, wat er volgens hen nog ontbreekt en welke voorstellen ze hebben voor de ontwerpers.


07.06.2014
BELvue bende maakt tijdskabinetten

BELvue bende maakt tijdskabinetten

In deze sessie geven jongeren hun eigen beeld aan verschillende periodes in de geschiedenis.

De gangen van het BELvue museum vormen een chronologisch overzicht van de Belgische geschiedenis door een tijdslijn met kernmomenten. Daarnaast worden hoofdzakelijk objecten gepresenteerd die de materiële herinnering van België illustreren. Vooral gebruiksvoorwerpen met de nadruk op de voortrekkersrol die België speelde (designstukken, mode, industriële objecten, souvenirs van gebeurtenissen, striptekeningen, memorabilia van Belgische vorsten, enz). Ze staan symbool voor een gebeurtenis, een evolutie of een periode. De objecten worden geëxposeerd met uitleg via digitale bijschriften die op kleine beeldschermen kunnen geraadpleegd worden.

Voor verschillende tijdsvakken stellen de jongeren in de eerste plaats een kleurenpalet samen. De jaren '50? Dan denken we vooral aan pastelkleuren. De jaren '60? Veel fel oranje, paars, geel en rood …

De verschillende tijdvakken worden vervolgens in verschillende domeinen ingedeeld: politiek, socio-economisch, kunst, geografie …
Per tijdvak maken de jongeren een poster die de belangrijke gebeurtenissen in de verschillende gebieden weergeeft, rekening houdend met de stijl (kleur, vorm, typografie) van die tijd.

De posters worden aangevuld met objecten en bronnen die over het tijdsvak vertellen, om zo een 'universum' te creëren.Video

Bekijk ook

MAS in jonge handen

MAS in jonge handen

Samen met De Veerman ontdekten een tiental Antwerpse jongeren (18-25 jaar) de mogelijkheden van het Museum Aan de Stroom. In een opleidingstraject leerden ze zelf een educatief aanbod ontwikkelen voor leeftijdsgenoten vanuit de collectie. Het was tegelijkertijd een verleidingspoging voor hun leeftijdsgenoten om het MAS ook in hun hart te sluiten.

BELvue Museum - educatief pakket

BELvue Museum - educatief pakket

Op vraag van het BELvue Museum ontwikkelde De Veerman een educatief pakket waardoor klassen het museum autonoom kunnen bezoeken. Per zaal zijn er doe-, denk- en weetopdrachten waarmee de kinderen in kleine groepjes de Belgische geschiedenis kunnen ontdekken.

Bij-buurten

Bij-buurten

Samen met het Middelheimmuseum werkte De Veerman gedurende drie jaar aan de dialoog met de aanpalende volksbuurt het Kiel. 
Dit mondde uit in drie deelprojecten: SPIA in het Middelheim (jongeren uit het technisch en beroepsonderwijs maakten eigen kunstwerken), Buurtwandelingen op het Kiel (aandacht voor kunst in de buurt) en Nesten op het Kiel (een kunstwerk, gemaakt en gesmaakt door de buurtbewoners).