HandsFree

100 jongeren maken adaptatie van HandsFree

HandsFree is een compositie van 12 minuten die in 2012 werd gecreëerd door de Britse componiste Anna Meredith en choreograaf David Ogle.

In dit stuk leggen de musici hun instrumenten neer en klappen, zingen en gebruiken hun lichaam als percussie-instrument.

De Veerman en DE SINGEL bundelen hun krachten om samen met Anna Meredith en 100 jongeren een unieke adaptatie te creëren van HandsFree.

Als voortraject kunnen jongeren tussen 16 en 20 jaar in de loop van maart en april in DE SINGEL deelnemen aan een gratis workshop, die ontwikkeld en begeleid wordt door De Veerman.

Na deze workshop beslissen de jongeren of ze willen instappen in dit avontuurlijk traject dat zijn apotheose kent op zaterdag 26 augustus.

Een tweede workshop, gericht op groepsdynamiek en fragmenten uit de compositie, wordt georganiseerd in de maand mei.

Vervolgens werken de jongeren gedurende een hele week (20-25 augustus) samen met het artistieke team aan de performance.

Op zaterdag 26 augustus voeren ze hun unieke adaptie op voor het grote publiek in de Blauwe zaal van DE SINGEL.

Meer info: mail Ariadna

  • Artistieke Medewerkers
  • Bart Van Aken
    Goele Van Dijck

  • coördinatie
  • Ariadna Estalella Alba

  • partners
  • DE SINGEL

Meer nieuws

Wij zoeken 100 jongeren

De Veerman zoekt jongeren tussen 16 en 20 jaar die als performer willen meewerken aan een adaptie van HandsFree.

Gerelateerd

Gift voor de toekomst

Gift voor de toekomst

Niet alle kinderen en jongeren hebben voldoende middelen om te participeren aan de kunsten. Niet alle scholen hebben financiële buffers om hun leerlingen te laten deelnemen aan onze fantastische creatieve uitdagingen. Niet al onze projecten worden ten volle ondersteund door de overheden.

Winteracademie

Winteracademie

De Winteracademie is een artistieke meerdaagse voor creatie, experiment en uitwisseling.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.

Heb je zelf een idee voor een project?

Laten we samenwerken