Projecten 
Discipline
Leeftijd
FUTURUM

FUTURUM

In samenwerking met deSingel en het VAi werkte De Veerman het project FUTURUM uit. Aanleiding hiervoor is de hommage aan Luc Deleu en T.O.P. office, die in het voorjaar van 2021 georganiseerd wordt.
Het uitgangspunt van dit project is het nieuw perspectief dat Deleu en T.O.P. office op de wereld trachten te creëren. Hiertoe nodigen we jongeren uit om hetzelfde te doen.

La Plaza – een drieluik

La Plaza – een drieluik

In samenwerking met deSingel ontwikkelden we een participatieproject rond de voorstelling La Plaza van El Conde de Torrefiel, een gezelschap wiens werk zich situeert zich op het snijvlak van theater, choreografie, performance en beeldende kunst. 
La Plaza speelt zich af in het hoofd van een toeschouwer die na een 365 dagen durende voorstelling de theaterzaal verlaat. Het publiek volgt deze toeschouwer op zijn mentale reis: van een fictieve ruimte (de theaterscène) naar de publieke ruimte (de stad) en tenslotte naar de private ruimte (thuis). De relaties tussen dit alles  wordt in La Plaza meesterlijk in beeld gebracht. 
Het Zwitsers-Spaans duo Tanya Beyeler en Pablo Gisbert, die de drijvende kracht vormt achter El Conde de Torrefiel, beschrijft La Plaza als een project dat niet is afgelopen. Het is geen afgewerkte voorstelling, maar eerder een denkpiste, een redenering  die via improvisaties, beeld en beweging wordt neergezet. La Plaza is een afspiegeling van de steeds veranderende mens en samenleving.

gestampte aarde verbindt

gestampte aarde verbindt

De tentoonstelling  The Craft of Collaboration  stond najaar 2018 in deSingel. Het was een verzameling objecten, tekeningen, modellen, stalen, foto’s en verhalen van het Indiase architectenbureau Case Design. In hun werk zetten zij steeds in op collectieve betrokkenheid en circulair bouwen.
In het verlengde van deze expo liet BC Architects de resultaten zien van een workshop bouwen met gestampte aarde. 
En, toeval bestaat niet: begin januari 2019 was er Bouw & Reno in Antwerp Expo, op een boogscheut van deSingel.

Dit én de ingrediënten collectiviteit, betrokkenheid en duurzaamheid waren voor De Veerman meer dan voldoende om een participatieproject te ontwikkelen met vele partners.

Word up!

Word up!

Wat als tijden veranderen en taal tekortschiet? 
Als de woorden om je uit te drukken nog niet bestaan?

Dat zijn de centrale vragen in het project Word Up! dat ontstond naar aanleiding van de lezingreeks Hyper Present. Vanuit dit gegeven ontstond voor De Veerman en Kaaitheater de noodzaak om met jongeren op zoek te gaan naar woorden of naar taal om het/hun heden te beschrijven.
Kaaitheater en De Veerman brachten in Word Up! diverse partijen samen om te werken rond de relevante thema’s van vandaag: ecologie en identiteit. In beide trajecten creëerden we ruimte voor filosofische gesprekken, uitwisselingen met kunstenaars en talige workshops. De resultaten van deze parcours werden nadien gedeeld met een ruimer publiek. 

Word Up! is een urban uitdrukking dat zoveel betekent als: “Ik begrijp wat je zegt en ik bevestig dat wat je zegt, waar is.”

Composities in Rood en Blauw

Composities in Rood en Blauw

Een middeleeuws schilderij van Madonna, polyfone én hedendaagse muziek: daarmee wilden we jongeren in contact brengen in dit project. De Veerman en AMUZ nodigden daarvoor een groep leerlingen uit van Pius X (KSO) en Atheneum Hoboken (TSO) om zich te verdiepen in het werk van Jean Fouquet en Guillaume Du Fay. 

Zij maakten kennis met het iconische schilderij Madonna omringd door serafijnen en cherubijnen van Fouquet en polyfone muziek uit de late middeleeuwen. De input van deze Bourgondische kunstenaars verwerkten ze, met artistieke begeleiding en coaching, in enkele dagen tijd en op een heel persoonlijke wijze tot klank-, geluid- en muziekcomposities waarvoor ze zelf geluiden opnamen en monteerden.

Peña local

Peña local

In het najaar van 2019 stonden er twee Zuid-Amerikaanse, politiek getinte voorstellingen op het podium van deSingel. De Veerman greep deze uitgelezen kans om een participatief project uit te werken gericht op mensen met Latijns-Amerikaanse roots of mensen die Spaans spreken en interesse hebben in deze landen.

De format die we kozen voor de bijeenkomsten van dit project waren peñas. Dit zijn samenkomsten gericht op een gezellig samenzijn, de goesting in nieuwe ontmoetingen en ontdekkingen, met de kunsten als verbindingsmiddel.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagere schoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren en Oostende.

Zomeracademie

Zomeracademie

De Zomeracademie is een artistieke werkweek voor iedereen die intensief wil onderzoeken, experimenteren en creëren.

Al twintig jaar slaan De Veerman en Destelheide de handen in elkaar om een 100-tal creatieve makers een kader te bieden waarbinnen zij zich kunnen onderdompelen in een kunstdiscipline.

Voor iedereen vanaf 18 jaar met creatieve energie. En zeker: voor diegene die niet bij het artistiek-creatieve handje wil gehouden worden, maar uitdagingen zoekt om bij te tanken.

Oordilemma's

Oordilemma's

Het Mechelse museum Hof van Busleyden werd vorig jaar grondig gerestaureerd tot een groot en prachtig renaissancepaleis waar de bezoeker binnenstapt in de glorieuze tijd van de renaissance en zijn Bourgondiërs.
Dit museum sprak De Veerman aan om een jongerentour uit te werken voor middelbare scholieren.

Gesproken landschappen

Gesproken landschappen

Onze eerste landschapservaring als kind zou sturend kunnen zijn voor de manier waarop we later naar de 'grote' landschappen kijken. 
Ton Lemaire

Het uitgangspunt van dit project is het eerste landschap dat je als kind op je netvlies hebt gebrand en de referentie zou kunnen vormt voor alle verdere landschappen die je in je leven zal zien.
Deze bevinding van de Nederlandse cultuurfilosoof Ton Lemaire fascineerde Josse De Pauw, die dit samen met LOD muziektheater omzette in een muzikaal landschap in de muziektheatervoorstelling A concert called landscape

De Veerman nam ditzelfde uitgangspunt voor de ontwikkeling van het intergenerationele participatieproject Gesproken Landschappen. Hierin werden deelnemers uit twee generaties, jongeren en senioren, samen gebracht. Zij gingen in gesprek over het landschap van de kindertijd van deze senioren. Jongeren verzorgde de interviews en monteerde de verhalen tot boeiende podcasts. 

TRACK

TRACK

TRACK is een tweetalig parcours voor jongeren (tussen 16 en 22 jaar) voor en tijdens het Kunstenfestivaldesarts.

TRACK staat voor Traject voor Reporters, Artiesten and Curieuze jongeren en ging door tijdens het festival van 2019.

10 x improviseren op Bach

10 x improviseren op Bach

In januari 2019 was de dansvoorstelling Mitten wir im Leben sind/Bach6Cellosuiten te gast in deSingel. In deze dansvoorstelling komen twee grootheden uit de dans en de kamermuziek samen: choreografe Anna Teresa De Keersmaeker en cellist Jean-Guihen Queyras.

Uitgelezen kans dus voor De Veerman om, in het kader van onze structurele samenwerking met deSingel, een participatief project uit te werken voor jonge dansers.

Felix in da house

Felix in da house

De meeste jongeren vinden het maar niets, de architectuur van Destelheide.

“Wat een lelijk gebouw.”

Nochtans werd Destelheide opgenomen als bouwkundig erfgoed en gaat er een bijzondere voorgeschiedenis aan vooraf, die duidelijk aantoont dat architect Paul Felix niet zomaar een vormingscentrum heeft neergepoot.

De keuze voor het beton, de specifieke inplanting in het landschap, de lineair geschikte gebouwen met zicht op het zuiden en de natuur, de afwisseling van staande en liggende muuropeningen, vensterbanken, grote en kleine vensters … het waren allemaal zeer doordachte keuzes.

De Grote Ontmoeting

De Grote Ontmoeting

Voor dit tweedaagse project slaan De Veerman en het Antwerp Symphony Orchestra de handen in elkaar om kinderen op een interactieve en creatieve manier kennis te maken met symfonische muziek en de componisten van deze muziek. 

Een eerste verkenning gebeurt op school via workshops dans en beweging, om daarna het muziekstuk echt te ervaren in de concertzaal.

Stynen op schaal

Stynen op schaal

In het najaar van 2018 organiseerden het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel de tentoonstelling Léon Stynen, architect over het oeuvre van deze Belgische architect. Stynen was niet enkel de architect van het gebouw aan de Singel, maar ook van bv. het casino in Oostende en – samen met Henry van de Velde en Victor Bourgeois – de ontwerper van het Belgisch paviljoen voor de wereldtentoonstelling in New York (1939).

Met Stynen op schaal werkte De Veerman en deSingel een nieuw participatieproject uit met leerlingen uit de derde graad van Pius X (Architecturale Vormgeving) en Don Bosco Hoboken (Houtbewerking). De drijfveer van dit project was deze leerlingen een kans te bieden om het leven en werk van Stynen te laten exploreren en te ervaren.

RE:RITE OF PASSAGE

RE:RITE OF PASSAGE

Met RE:RITE of PASSAGE focusten De Veerman en het Kaaitheater in voorjaar van 2018 op het proces van ‘ergens aan te komen’. Doorheen een artistiek traject verkenden we samen Brusselse jongeren de betekenis en de kracht van rituelen om er zelf nieuwe te ontwerpen rond verwelkomen en aankomen. Kerndoel hiervan was op een positieve manier deze overgang, deze verandering te markerent

Maak De Stad

Maak De Stad

Met Maak de Stad Lezingenreeks zetten we innovatieve en kritische initiatieven en professionals in de kijker die op diverse manieren bezig zijn met de toekomst van de stad.

De Ketting

De Ketting

Sámen naar een voorstelling gaan die je anders niet zou zien, sámen nieuwe ervaringen opdoen en van gedachten wisselen. Dat is De Ketting.

The Times Academy

The Times Academy

Times Academy onstond vanuit de schoot van The Times, waar na enkele jaren de nood ontstond voor een uitbreiding van de term jonge componisten. Met die nieuwste telg binnen dit forum richten De Veerman en de partners van dit project (HERMESensemble, AMUZ en Musica) zich tot jonge componisten die studeren aan de conservatoria van Antwerpen of Amsterdam.

Mayakovski en wij

Mayakovski en wij

Mayakovski is een van de belangrijkste Russische dichters van begin 20ste eeuw. Hij was revolutionair, zowel in de literatuur, in zijn ideeën over de maatschappij als in de liefde.

Naar aanleiding van de voorstelling 'Majakovski/Oktober' van theatergezelschap De Warme Winkel, richten De Veerman en deSingel een tijdelijke Maykovski-club op. Want ook vandaag is er een roep om verandering!

Architelier

Architelier

Architelier is een tool om samen met verschillende mensen te denken over stadsontwikkeling. Het is een oefening in ruimtelijke ordening als kapstok voor maatschappelijk debat. 

Architelier reikt instrumenten, woorden en denkkaders aan waarmee iedereen tussen 6 en 106 jaar kan dialogeren over stadsontwikkeling.
 

Architectuur-ateliers op Festival van de Architectuur 2017

Architectuur-ateliers op Festival van de Architectuur 2017

In het kader van hun structurele samenwerking om participatieve projecten te organiseren rond de 4 disciplines die deSingel programmeert, ontwikkelde De Veerman 3 architectuur-ateliers voor het Festival van de Architectuur 2017. Thema van het festival dit jaar is 'meer dan bouwen alleen'.
De ateliers van De Veerman zijn gericht op sensorische beleving van de ruimte, beeldende verwerking van de gelaagdheid van een stad en het samen bedenken van een ideale leefomgeving.
De ateliers zijn bedoeld voor een gemengd publiek van volwassenen, jongeren en kinderen.

Kinderen worden als componisten geboren

Kinderen worden als componisten geboren

Een muzikale projectweek voor de 3de graad basisonderwijs waarbij een klas een bepaald muziekgenre of muzikaal thema ontdekt. Onder begeleiding van enkele muzikanten verkennen ze specifieke muzikale bouwstenen en invalshoeken om tot eigen composities te komen.

The Class

The Class

In The Class zetten De Veerman en Kunstenfestivaldesarts een langdurig traject op met twee middelbare scholen uit Brussel. In die periode maken leerlingen kennis met elkaar en verdiepen ze zich in de wereld van de hedendaagse kunst. Elk jaar is anders en intenser dan het jaar voordien. Het resulteert in een artistiek project tijdens het festival.

Curiosa

Curiosa

Met het stadsfestival Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert organiseert de stad Antwerpen tussen 1 juni 2018 en begin 2019 een cultureel festival met barok als thema. In samenwerking met Theater De Spiegel en AMUZ levert ook De Veerman zijn bijdrage aan de herdenking van de wederopbloei van Antwerpen in de zeventiende eeuw. Muzikanten van Theater De Spiegel en beeldende kunstenaars van De Veerman werkten samen aan een installatie / voorstelling voor de allerjongsten, het doelpubliek van Theater De Spiegel.

Workshop muziekmachines bouwen

Workshop muziekmachines bouwen

Voor iedereen (12+) die er al lang van droomt om een analoge muziekmachine te bouwen!

Young Art Reporters

Young Art Reporters

#YAR is een open uitnodiging voor jongeren om het kunstenfestivaldesarts te beschouwen als hun speelterrein. Ze leren het festival van binnenuit kennen en reageren erop via het medium van hùn keuze.

#YAR est une invitation ouverte à un groupe de jeunes de voir le festival comme leur terrain de jeu. L’idée est de réagir au programme à travers le médium de leur choix.

Ivan

Ivan

De Veerman nodigde filmmakers Jochem Baelus en Maarten Stynen uit om met 18 leerlingen van PIUS X uit Antwerpen een remake te maken Eisensteins film ‘Ivan De Verschrikkelijke’ (1944).

De jongeren gingen een week lang in filmarchieven op zoek naar nieuwe beelden bij scènes uit de film, waar Prokofiev muziek voor schreef. Net als Eisenstein combineerden ze los van elkaar staande beelden waardoor nieuwe associatieve betekenissen ontstaan. De muziek van Prokofiev werd behouden, maar ook hier werd de digitale schaar boven gehaald.

Workshop Linehan

Workshop Linehan

In Workshop Linehan ontwikkelde De Veerman een reeks workshops rond de nieuwe dansvoorstelling Flood van Daniel Linehan. Via een open oproep werd er een groep jongeren, tussen 16 en 22 jaar, bij elkaar gebracht om Linehan’s bewegingstaal en compositietechnieken konden ervaren en er mee experimenteren.

RE:MAKE

RE:MAKE

23 leerlingen van het Atheneum Brussel gingen in oktober een week lang aan de slag rond het jaarthema 'utopie' van het Kaaitheater. Met theatermaakster An Vandevelde en beeldend kunstenares Danja Cauwbergs onderzochten ze het begrip 'utopie' en maakten ze de link naar hun stad.

Familie

Familie

Familie was een participatief kunstproject waarin interpretatie en beleving de toeschouwer centraal stond.

In Familie vond kunstenaar Kristof van Gestel 15 mensen uit Leuven die van september 2016 tot mei 2017 een sculptuur uit zijn reeks Familie adopteerden en bij hun in huis welkom heette. Ze werden uitgedaagd om het kunstwerk een betekenisvolle plaats in hun leven te geven.

Atelier Aurora

Atelier Aurora

In dit samenwerkingsproject van Kunstenfestivaldesarts en De Veerman werken leerlingen van de 6de klas van Vier Winden Basisschool en de 1ste klassers van l’Ecole Sainte-Ursule in Sint-Jans-Molenbeek samen rond de voorstelling Aurora van Alessandro Sciarroni.

Voorstudie educatief aanbod Kasteel van Horst

Voorstudie educatief aanbod Kasteel van Horst

Het Kasteel van Horst vernieuwt zijn educatief aanbod voor scholen en families.
Om uit te zoeken wat de verschillende types bezoekers boeiend vinden tijdens hun kasteelbezoek, riepen ze de hulp van De Veerman in. Ook het nagaan van wat het personeel (gidsen, balie, onderhoud, vrijwilligers) fascineert aan het kasteel, wat hun kwaliteiten zijn en hoe zij het vernieuwd kasteelbezoek zien, wordt meegenomen in het voortraject.

(on)Zichtbaar

(on)Zichtbaar

Onlangs startte de jaarlijkse ‘Te Gek?!’-campagne die het taboe rond psychische problemen wil doorbreken. Ook kunstenorganisatie De Veerman, De Vinken en open zeefdrukwerkplaats Gezeever slaan de handen in elkaar. Ze bieden psychisch kwetsbare mensen een eigen creatieplek. In het zeefdrukatelier krijgen ze technieken aangeleerd en gaan ze zelf artistiek aan de slag.

Plural Individual

Plural Individual

Individualiteit! Uniciteit! Alles rondom ons schreeuwt uit dat jijzelf het centrum van de wereld hoort te zijn.
Maar wat als die unieke individuen samen komen en op zoek gaan naar een gemeenschappelijke identiteit?

In Plural Individudal maakten een 15-tal jongeren tussen 15 en 19 jaar -elk met hun eigen karakter, lievelingskleur, goede en slechte kanten, angsten en dromen- samen met twee choreografen en een filmmaker/muzikant een bewegingsvoorstelling én dansfilm rond het Europese motto ‘In verscheidenheid verenigd’. 
Wij, jongeren tussen 15 en 20 jaar, Europeanen. Wat maakt ons één? Waarin zijn we gelijk aan elkaar? Waar staan we voor? Waar zijn we tegen? Hoe bewegen wij? Hoe ademen wij? Hoe drukken we dat als groep uit met ons lichaam op een podium?

Prokofiev, enfant terrible

Prokofiev, enfant terrible

15 leerlingen Woordkunst-Drama van Pius X gingen van 16 tot 20 november 2015 in de muziek van de vijfde symfonie van Prokofiev op zoek naar de persoonlijkheid van de componist.
Samen met kunstenaars Griet Herssens (beeld) en Inge Van Den Kroonenberg (klank) gaven ze hun bevindingen en interpretaties vorm in klank- en beeldinstallaties.

Het Kiel superdivers?

Het Kiel superdivers?

Tijdens een projectweek verdiepen 26 leerlingen van Stedelijk Lyceum Expo zich in de diversiteit van hun buurt door vragen te stellen, portretten en stadsfoto’s te maken en persoonlijke verhalen te verzamelen.

Speelvogels

Speelvogels

De Veerman ontwikkelde samen met CC Sint-Niklaas het concept voor de expo Speelvogels. Daardoor is de tentoonstelling niet enkel een kijk-, maar ook een doe- en denkervaring geworden.
 

RE:THINK | RE:ACT

RE:THINK | RE:ACT

In RE:THINK | RE:ACT filosoferen Brusselse jongeren over de openbare ruimte. Ze bevragen het samenleven in de stad, formuleren er gedachten over, luisteren naar elkaar en naar buurtbewoners en geven hun bedenkingen vorm in beeldende en theatrale acties.

De Jeugd van Samen-Woordig

De Jeugd van Samen-Woordig

De Jeugd van Samen-woordig is een dialoogproject tussen joodse en moslimjongeren. Het project wil het wederzijds begrip tusen hen verhogen door dankzij kunst een dialoog op gang te brengen
Tijdens de bijeenkomsten met deze jongeren experimenteren we met nieuwe methodieken die kunst verweven met dialoog: een ontmoeting tussen jongeren om te luisteren, te leren, en een verandering door te maken.

Corbeaux

Corbeaux

4 klassen uit de Vier Winden Basisschool in Molenbeek werkten 2 maanden rond de voorstelling Corbeaux van Bouchra Ouizguen in een voor- en natraject.

Along came Polly

Along came Polly

Jongeren én meerstemmige muziek uit de middeleeuwen lijken twee werelden die niet meteen bij elkaar passen. Net daarom gingen we in dit project de uitdaging aan om te ontdekken hoe jongeren naar het fenomeen polyfonie kijken, hoe zij vandaag naar deze muziek luisteren?

THE TIMES

THE TIMES

“Hoe klinkt de toekomst?”
Dat is de centrale vraag waarmee het allemaal begon en de drijfveer voor dit Forum voor jonge componisten. 

Elk jaar bundelen HERMESensemble, De Veerman en AMUZ hun krachten voor dit wonderlijke traject waarvoor we jong talent (12 - 20 jaar) uitnodigen om nieuwe muziek te componeren. Als nieuwe generatie componisten hebben zij nood aan experiment en samenwerking met professionele musici om hun persoonlijke stijl en vakmanschap verder te kunnen ontwikkelen.

THE TIMES, als Forum, wil net dat bieden. In dit traject krijgt een nieuwe generatie componisten de mogelijkheid om hun composities te laten uitvoeren door professionele muzikanten en kunnen zo experimenteren met klanken.

Berchem superdivers?

Berchem superdivers?

"Wat vinden jongeren eigenlijk van de diversiteit in hun buurt?", vroeg Cultuurcentrum Berchem zich af.
De Veerman schakelde fotografe Monica Monté en theatermaakster Nyira Hens in om met een groep 16 tot 18-jarigen van de Sint-Willebrordschool uit de buurt op die vraag te antwoorden.

BELvue bende

BELvue bende

In de BELvue bende bracht De Veerman Nederlands- en Franstalige jongeren tussen 18 en 25 jaar bij elkaar voor een opleidingstraject om van hen (ervarings)deskundigen te maken op vlak van jongeren en musea.

Deze bende was actief van 2014 tot en met 2016. In deze periode formuleerden de bende verschillende adviezen voor het museum o.a. het nieuwe museumparcours, maar ontwikkelde zij ook zelf activiteiten voor andere jongeren in het museum. 

Rayok

Rayok

In het project Rayok maken jongeren beeld- en klankinstallaties met als inspiratiebron het symfonisch werk van Dimitri Sjostakovitsj rond en tijdens WOII.

De resultaten van het project waren te bekijken op 28 november 2014 en 13 maart 2015 in deSingel, voor en na de uitvoering van symfonisch werk van Sjostakovitsj door deFilharmonie.

Schatten van Vlieg

Schatten van Vlieg

Tijdens de zomermaanden gingen honderden kinderen in musea, cultuurcentra, bibliotheken ... op zoek naar de Schat van Vlieg. In de schatkist vonden ze een uitdaging : bouw je eigen droomplek.
Ter inspiratie ontwikkelde De Veerman een bouwplan dat kinderen liet nadenken over functie, materialen, kleur, vorm ...

Der Rosenkavalier

Der Rosenkavalier

15 leerlingen van de Antwerpse school Pius X maakten samen met De Veerman een remake van de stille film Der Rosenkavalier. De orginele film dateert van 1926 en is een filmische adaptatie van de gelijknamige opera van Richard Strauss. De nieuwe film werd net als de oude gedraaid op pelicule, in zwart-wit en zonder geluid.

Satie en Cie

Satie en Cie

De Veerman en Jeugd & Muziek werkten in Satie & Cie samen om met 15 jonge performers en 50 jonge muzikanten een voorstelling te maken rond de muziek van Eric Satie.
Paulo Guerreiro ging als kunstenaar vanuit De Veerman samen met de performers op zoek naar een bewegingstaal bij Satie’s muziek en onderzocht mogelijke de kruisbestuivingen tussen muziek en dans.

Expresso

Expresso

Tijdens wekelijks workshops met leerlingen van SIBLO De Leydraad worden de mogelijkheden van theater binnen het opvoedingsproces van kinderen met ASS verkend.
De ervaringen van de diverse betrokken partijen (actrice/regisseur, leerlingen en leerkrachten) worden verzameld om nieuwe methodieken te ontwikkelen, waarmee we een impuls willen geven aan het werken aan het exp

Art-eco

Art-eco

Samen met Djapo en Art-Eco zette De Veerman een driejarig project op rond kunst, de noord-zuidproblematiek en duurzaamheid. Tien basisscholen, verspreid over heel Vlaanderen, werkten projecten uit rond een kunstenaar uit het zuiden.

Kunstenbad voor Instituut Mariagaarde

Kunstenbad voor Instituut Mariagaarde

Elk jaar gaan de 3de jaars van de Sporthumaniora in Malle op kunstzinnige driedaagse in Vormingscentrum Destelheide. 'Kunst en lichamelijkheid' is het uitgangspunt voor de workshops dans, drama, muziek en beeld die De Veerman voor hen ontwikkelt. Voor één keer werken de jongeren niet vanuit een competitieve insteek met hun lichaam, maar wordt het verkend als uitdrukkingmiddel waarbij de creativiteit en het expressievermogen gestimuleerd wordt.

Vlaggen & Wimpels

Vlaggen & Wimpels

Op initiatief van en ondersteund door De Veerman krijgen scholen gedurende een volledig schooljaar een kunstenaar in residentie. Schoolteams worden gecoacht in het hanteren van kunstzinnige middelen en creativiteit om het brede leren en het werken met de buurt in het schoolleven te integreren.