PublicatiesDe Veerman wil zijn kennis en ervaringen over, met en door de kunsten met iedereen delen.
Reflecties, methodieken en praktijken worden in artikels, boeken of filmreportages vastgelegd.

Daarnaast is De Veerman een veelgevraagde spreker op nationale en internationale studiedagen en conferenties, waarop we met veel enthousiasme vertellen over onze  ‘good practices’.Kunsteducatieve vormingsprocessen


Kunsteducatieve vormingsprocessen

praktijkvoorbeeld / theorie / reflectie
Lieselot Anckaert

Kunsteducatie heet doorheen de geschiedenis verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan, met andere waarden, normen en esthetische idealen.Binnen deze verschuivingen tekenen er zich steeds twee spanningsvelden af: leefwereld vs. systeem, beheersing vs. emancipatie.

In dit boek analyseert Lieselot de Muzische Klassen van De Veerman tegen de achtergrond van de theorie en de evoluties binnen kunsteducatief handelen. Het is meteen ook een aanleiding om te wijzen op het gevaar van een eenzijdige focus op strategisch handelen, door kunsteducatieve activiteiten te willen legitimeren op basis van aanwijsbare en meetbare criteria. 

Wie in Vlaanderen een kijk wil krijgen op het terrein van de muzische vorming en de kunsteducatie in schoolse context, vindt in dit boek een gedegen en onderbouwde partner, met concrete tips voor de praktijk en input voor discussie en reflectie. 

Dit is de 2de publicatie binnen de reeks De Veerman bibliotheek: over kunst, educatie en participatie. Uitgegeven bij Garant.


#kunsteducatie #theorie #geschiedenis #pedagogie


Type: boek

ISBN: 9789044121247

Aantal pagina's: 71

Prijs: € 12,60

Uitgever: Garant Uitgevers nv

Link: website Garant Uitgevers nv