Onderwijs


Wil je de kunstzinnige vakken een doordachte plaats geven in het curriculum?
Kunnen de vakken muzische vorming nog een duwtje gebruiken?
Zoek je een manier om je team sterker te maken in kunstzinnige activiteiten?

De Veerman is actief in kleuterscholen, lagere en middelbare scholen, BLO en BuSO, hoger onderwijs, DKO’s, lerarenopleidingen ... kortom, de hele waaier aan onderwijsvormen.
Samen met deze onderwijsinstellingen gaat De Veerman langdurige trajecten aan om een visie te ontwikkelen en duurzame projecten te implementeren. Daardoor krijgen de kunsten een waardevolle plek in het opleidingstraject.


Voorbeeldprojecten


Art-eco

Art-eco

Samen met Djapo en Art-Eco zette De Veerman een driejarig project op rond kunst, de noord-zuidproblematiek en duurzaamheid. Tien basisscholen, verspreid over heel Vlaanderen, werkten projecten uit rond een kunstenaar uit het zuiden.

Kunstenstage lerarenopleiding HoGent

Kunstenstage lerarenopleiding HoGent

De Veerman zorgt voor een kusteducatief traject in de lerarenopleiding van HoGent.
Tijdens het eerste jaar maken studenten kennis met de verschillende muzische werkvormen op eigen niveau.
In het tweede jaar richt de opleiding zich op methodiek en didactische werkvormen binnen de disciplines dans en drama.

Coachingstraject DKO

Coachingstraject DKO

Voor een aantal docententeams van het Deeltijds Kunst Onderwijs verzorgde De Veerman opleidingstrajecten. Deze trajecten omvatten zowel bijscholingen als intensieve training en coaching in de implementatie van de muzische vorming.
De trajecten werden telkens volledig op maat van het team uitgetekend en samengesteld. Zowel artistieke, methodische als didactische aspecten van kunsteducatie komen hierin aan bod.