Sociocultureel


Wil je binnen Samenlevingsopbouw alle troeven van de diversiteit optimaal en duurzaam uitspelen?
Wil je als gemeenschaps- en/of cultuurcentrum een plek zijn waar alle leefwerelden elkaar via de kunsten kunnen ontmoeten?  
Wil je vanuit een bewonersgroep de sporadische uitwisselingsmomenten stevig verankeren?

De Veerman heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in het samenbrengen van niet-evidente bewonersgroepen via de rijke taal van de kunsten. Door het delen van elkaars ervaringen en het kennismaken met elkaars leefwereld, groeien er langdurige en respectvolle relaties.
 

 


Voorbeeldprojecten


Bij-buurten

Bij-buurten

Samen met het Middelheimmuseum werkte De Veerman gedurende drie jaar aan de dialoog met de aanpalende volksbuurt het Kiel. 
Dit mondde uit in drie deelprojecten: SPIA in het Middelheim (jongeren uit het technisch en beroepsonderwijs maakten eigen kunstwerken), Buurtwandelingen op het Kiel (aandacht voor kunst in de buurt) en Nesten op het Kiel (een kunstwerk, gemaakt en gesmaakt door de buurtbewoners).

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagere schoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren en Oostende.

Klassiek op het Plein

Klassiek op het Plein

Klassieke concerten door professionelen en amateurs, kinderen, jongeren en volwassenen … op de Dageraadplaats, wanneer de zomer op zijn einde loopt. De Veerman ondersteunt dit project om muzikanten de kans te geven te spelen voor een niet-regulier concertpubliek en om ook de toevallige passant of basketballende jongeren te laten kennismaken met klassieke muziek.