Visieontwikkeling


Hoe werkt het creatieproces van een kunstenaar?
Wat is de plaats van de kunsten in de samenleving?
Hoe kunnen de kunstvakken duurzaam verankerd worden in de lessen?

Samen met je team ontwikkelt De Veerman een langetermijnvisie om de kunsteducatie te implementeren binnen het bestaande aanbod. Verwacht je in eerste instantie vooral aan veel vragen! Vragen over waar je eigenlijk echt naar toe wil werken en antwoorden over wat de gevolgen daarvan zijn.


Voorbeeldprojecten


Advies project kunstvakken Karel de Grote Hogeschool

Advies project kunstvakken Karel de Grote Hogeschool

De Antwerpse Karel de Grote Hogeschool was op zoek naar een duidelijker profilering voor zijn studierichting 'project kunstvakken'. Ze vroegen De Veerman om een doorlichting en advies voor bijsturing.

Creëer je Wijk

Creëer je Wijk

De Veerman denkt al enkele jaren mee  met de dienst kunsten van de stad Gent over hoe je kunst kan gebruiken bij wijkopbouw, sociale cohesie, activering …

Empowering The Future

Empowering The Future

Empowering The FUture is een Europees ‘Leonardo, transfer of innovation’-project met partners uit Amsterdam (Hogeschool Amsterdam en ClickF1), Berlijn (Universiteit Potsdam en Schlessiche23), Ostrava (Universiteit Ostrava), Barcelona (Universiteit Barcelona) en Antwerpen (AP, HBO5 Antwerpen en De Veerman). Eindresultaat van het project is een training voor jeugdwerkers om jongeren te empoweren aan de hand van kunsten en media.