Residenten

De resident krijgt gedurende een half jaar een atelier, kan gebruik maken van de repetitiestudio, materiaal en kan vanaf 2023 een klein werkingsbudget aanvragen voor de ontwikkeling van zijn/haar/hun participatieve kunstpraktijk.

Als het binnen de residentie-aanvraag past, organiseren we try-outs of uitwisselingsmomenten rond het werk van de resident. De resident wordt betrokken in de Sharing Practice.

Residenten kunnen ook terecht in de Zomer- en Winteracademie waar ze aan eigen werk werken in een inspirerende en dynamische omgeving.

Ontmoet onze residenten

resitent line mertens

Line Mertens

Line Mertens is auteur/performer en heeft zich na haar literatuuropleiding (Engels/Nederlands) gestort op de podiumkunsten (dramadocent/regisseur). Momenteel volgt ze het masterprogramma aan de Toneelacademie Maastricht. Haar interesse ligt op het snijvlak tussen schrijven en performen en ze onderzoekt hoe ze haar praktijk participatief verder kan uitbouwen. Spelen, vertalen en schrijven zijn de bouwstenen waarmee ze tijdens haar residentie bij ons een atelier wil uitwerken voor jongeren. Door haar artistiek onderzoek te delen en als methodiek te gebruiken, wil ze de intimiteit van het dagelijkse leven van jongeren opwaarderen tot een collectief goed.

Enrica Camporesi

Onze nieuwe artiest in residentie Enrica werkte al eerder met De Veerman voor het project The Class (in opdracht van het kunstenfestivaldesarts). Ze studeerde Arabische taal en literatuur en volgt nu een Masteropleiding aan de Toneelacademie in Maastricht. Daarnaast werkt ze voor Atlas, de Antwerpse organisatie voor integratie en inburgering. Op basis van dit sociaal onderzoek ontwikkelt ze haar werk als schrijver en theatermaker. Tijdens haar residentie bij Monty combineerde ze haar artistiek werk als auteur, performer en artistieke coach met multidisciplinaire ervaringen met straatperformances, non-theatrale dramaturgieën, participatieve projecten en sociaal werk. Tijdens haar residentieperiode bij De Veerman zal ze door middel van gesprekken en werksessies onderzoeken hoe de kracht van taal ingrijpt in veranderingsprocessen en hoe veranderingsprocessen ingrijpen in onze taal.

Eerdere residenten

Lies Ferny, Reinout Dewulf, Katrien Oosterlinck, Nelle Hens, Hans Bossmann, Kristof Van Gestel en Stefanie Claes.

Een residentie bij De Veerman?

Ben je geïnteresseerd in een residentie bij De Veerman? We bieden coaching, ondersteuning en gaan dialoog over participatief artistiek werk. We betrekken je bij onze dagelijkse werking. 

contacteer ons voor meer informatie
gezocht