Change the wor(l)d: workshop met de VUB-studenten Agogiek

Gepubliceerd op 14 oktober 2022

Studenten van de VUB-studenten Agogiek doen mee aan e.co.lect

Op 19 oktober geeft De Veerman een workshop aan de VUB-studenten Agogiek, voor het vak Culturele en artistieke actualiteit (prof. Elvira Crois). 80 studenten bedenken in drie groepen nieuwe e.co.lect-woorden en zullen het lexicon aanvullen. De workshops zijn een voorbeeld van een kunstpraktijk, gelinkt aan het actuele thema van biodiversiteitsvermindering, klimaatverandering en ecologische crisis.

Op 14 en 15 november storten de zesdejaars van de kunsthumaniora LUCA, School of Arts, Brussel zich op de klimaatproblematiek. Tijdens deze tweedaagse (incl. overnachting) wisselen verdiepende gesprekken, standpunten en wetenswaardigheden zich af met artistieke acties.

Scholen die geïnteresseerd zijn in een tweedaagse op 17 en 18 november of in februari 2023: lees hier meer info.


Gerelateerd

Gift voor de toekomst

Gift voor de toekomst

Niet alle kinderen en jongeren hebben voldoende middelen om te participeren aan de kunsten. Niet alle scholen hebben financiële buffers om hun leerlingen te laten deelnemen aan onze fantastische creatieve uitdagingen. Niet al onze projecten worden ten volle ondersteund door de overheden.

Winteracademie

Winteracademie

De Winteracademie is een artistieke meerdaagse voor creatie, experiment en uitwisseling.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.

Samenwerken?

Ben je een kunstenhuis op zoek naar publieksverbreding of -participatie, programma-ontsluiting, langdurige projecten? Wil je de kunstzinnige vakken een doordachte plaats geven in het curriculum van je school? Ben je benieuwd hoe jongeren vandaag kijken naar het verleden en via de kunsten je erfgoed kunnen ontsluiten voor een breder publiek? Ben je benieuwd hoe een duurzaam kunsteducatief of -participatief beleid er zou moeten uitzien? Wil je als gemeenschaps- of cultuurcentrum een plek zijn waar alle leefwerelden elkaar via de kunsten kunnen ontmoeten?  Ben je een kunstenaar op zoek naar ruimte en inhoudelijke ondersteuning?

Laten we samenwerken