#Kunstparticipatie

De Wondere Pluim in de Brusselse Rand

Gepubliceerd op 14 juni 2022

Zaterdag 18 juni sluit de Brusselse Rand de eerste Wondere Pluim editie af.

Samen met het Huis van Herman Teirlinck en de steun van Vlaams minister Ben Weyts, organiseerde De Veerman een eerste editie van dit literair gebeuren in de Brusselse Rand. Het leverde meteen 1450 verhalen op van kinderen uit vier scholen in de Brusselse Randgemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. 

De ambities zijn niet min: het Huis van Herman Teirlinck wil volgend jaar uitgroeien naar 10 tot 15 scholen en het jaar nadien zelfs tot 20-25 scholen.

Ringtv maakte hierover een reportage.


Gerelateerd

Res-Sentir/Op de tast

Res-Sentir/Op de tast

Beeldende kunsten en podiumkunsten via zintuiglijke ervaringen toegankelijker en inclusiever maken.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.

My Inner Landscape

My Inner Landscape

De Veerman bundelt haar educatieve methodes en aanpak met deze van MAC’s en Mu.ZEE om een groter jongerenpubliek te bereiken door een participatief jongerentraject te ontwikkelen.

Samenwerken?

Ben je een kunstenhuis op zoek naar publieksverbreding of -participatie, programma-ontsluiting, langdurige projecten? Wil je de kunstzinnige vakken een doordachte plaats geven in het curriculum van je school? Ben je benieuwd hoe jongeren vandaag kijken naar het verleden en via de kunsten je erfgoed kunnen ontsluiten voor een breder publiek? Ben je benieuwd hoe een duurzaam kunsteducatief of -participatief beleid er zou moeten uitzien? Wil je als gemeenschaps- of cultuurcentrum een plek zijn waar alle leefwerelden elkaar via de kunsten kunnen ontmoeten?  Ben je een kunstenaar op zoek naar ruimte en inhoudelijke ondersteuning?

Laten we samenwerken