Museum in Dialoog/Musée en Dialogue: het proces

Gepubliceerd op 14 juni 2022

De podcasts die De Veerman begeleidde voor het project Museum in Dialoog/Musée en Dialogue vormen een belangrijke stap in het traject dat KMSKB al meer dan dertig jaar bewandelen in hun zoektocht naar het in dialoog gaan met een ‘verhinderd publiek’.

Dit project lag in het verlengde van een denkoefening die in de jaren negentig startte in het KMSKB, waar de dienst Publieksbemiddeling op zoek ging naar een ‘verhinderd publiek’, een zoektocht waarin de dialoog met dit publiek centraal staat. Bedoeling was om te vinden hoe het museum zijn rol kan onderstrepen als ontmoetingsplek van individuen en culturen in de hedendaagse maatschappij.

Museum in Dialoog/Musée en Dialogue ging van start in 2019 en leidde uiteindelijk in 2021 tot de realisatie van podcasts, begeleid door De Veerman. Deze podcasts vormden het sluitstuk van een traject waarbij KMSKB voluit de participatieve en inclusieve kaart trok door de deelnemers van meet af aan te betrekken bij het voorbereidende denkproces en samen te werken mét een groep mensen in plaats van iets te ontwikkelen voor hen.

Onder begeleiding van De Veerman werkte de groep volledig autonoom, selecteerde enkele werken uit de collectie en creëerde de verhaallijnen.


Gerelateerd

Aards Paviljoen d’Eden

Aards Paviljoen d’Eden

Wat als we naar de aarde zelf zouden luisteren? Deze vraag is het uitgangspunt voor Songs for the Earth, het festival in DE SINGEL dat ons Aards Paviljoen d'Eden inspireert.

My Inner Landscape

My Inner Landscape

De Veerman bundelt haar educatieve methodes en aanpak met deze van MAC’s en Mu.ZEE om een groter jongerenpubliek te bereiken door een participatief jongerentraject te ontwikkelen.

Samenwerken?

Ben je een kunstenhuis op zoek naar publieksverbreding of -participatie, programma-ontsluiting, langdurige projecten? Wil je de kunstzinnige vakken een doordachte plaats geven in het curriculum van je school? Ben je benieuwd hoe jongeren vandaag kijken naar het verleden en via de kunsten je erfgoed kunnen ontsluiten voor een breder publiek? Ben je benieuwd hoe een duurzaam kunsteducatief of -participatief beleid er zou moeten uitzien? Wil je als gemeenschaps- of cultuurcentrum een plek zijn waar alle leefwerelden elkaar via de kunsten kunnen ontmoeten?  Ben je een kunstenaar op zoek naar ruimte en inhoudelijke ondersteuning?

Laten we samenwerken