#Kunsteducatie

Res-Sentir/Op de tast

Gepubliceerd op 04 februari 2022

Beeldende kunsten en podiumkunsten via zintuiglijke ervaringen toegankelijker en inclusiever maken.

Een tweejarig onderzoeksproject van de culturele bemiddelingsgroep 50° nord (en met hen: L’H du Siege, La Chambre d’Eau, Institut pour la Photographie, Le Fresnoy en Espace 36) en Netwerk Vitamine C (en met hen: De Veerman, Wilde Raven, Bamm!, Amandeo Kollectif en Cathy Paredis).


De twee samenwerkende organisaties (50° nord en publiq) stimuleren hun leden aan beide kanten van de regio Hauts-de-France en van de Vlaamse Gemeenschap om samen te werken bij de ontwikkeling van gemeenschappelijke programma’s.
Bedoeling is om problematieken en vraagstellingen te delen rond inclusie met het oog op het ontwikkelen van trajecten rond en tools voor universeel toegankelijke cultuureducatie. Vanuit experiment en actieonderzoek zullen de mogelijkheden in kaart gebracht worden.


De research tijdens het project combineert kunstenaars van de beide gebieden. Hun artistieke praktijk stelt het inzetten van zintuigen en emotionele ervaringen centraal.
Na deze praktische experimenteerfase zal de gemeenschappelijke kennis die uit deze acties is voortgekomen, ter beschikking worden gesteld aan de bredere cultuureducatieve sector via een studiedag en een tweetalige digitale publicatie die zowel door de deelnemers aan het project als door elke andere geïnteresseerde professional gebruikt kan worden.


Gerelateerd

Handsfree Antwerpen

Handsfree Antwerpen

Ontdek wat je leerlingen allemaal in hun mars hebben tijdens onze projectweek lichaamspercussie: HandsFree Antwerpen.

Sheherazade

Sheherazade

Projectweek over empowerment, emancipatie en de kracht van de verbeelding voor de derde graad van het middelbaar. In samenwerking met het Antwerp Symphony Orchestra.

Winteracademie

Winteracademie

De Winteracademie is een artistieke meerdaagse voor creatie, experiment en uitwisseling.

Samenwerken?

Ben je een kunstenhuis op zoek naar publieksverbreding of -participatie, programma-ontsluiting, langdurige projecten? Wil je de kunstzinnige vakken een doordachte plaats geven in het curriculum van je school? Ben je benieuwd hoe jongeren vandaag kijken naar het verleden en via de kunsten je erfgoed kunnen ontsluiten voor een breder publiek? Ben je benieuwd hoe een duurzaam kunsteducatief of -participatief beleid er zou moeten uitzien? Wil je als gemeenschaps- of cultuurcentrum een plek zijn waar alle leefwerelden elkaar via de kunsten kunnen ontmoeten?  Ben je een kunstenaar op zoek naar ruimte en inhoudelijke ondersteuning?

Laten we samenwerken