Over De Veerman

De Veerman ontwikkelt, initieert en verduurzaamt al 20 jaar participatieve, educatieve en cocreatieve kunstprojecten waardoor de deelnemers via de kunsten breder en kritischer kijken, luisteren, beleven en creatiever denken en handelen. Concreet vertrekt De Veerman steeds vanuit kunst en de meervoudige maatschappelijke en planetaire realiteit waaruit ze is ontstaan, om de deelnemers te laten reflecteren over hoe zij in de wereld staan en zich daartoe verhouden. Met aandacht voor de ontdekking en ontwikkeling van het eigen artistieke talent en het delen van nieuwe ervaringen en inzichten, groeien deelnemers als individu en als deel van de samenleving. De Veerman blijft de kern van haar werk en verdieping van haar expertise in participatieve methodieken doorzetten.

De Veerman is een dynamische organisatie met een actueel en innovatief oeuvre in en dankzij een actief (kunsten)veld. Ze faciliteert, begeleidt, onderzoekt en experimenteert voortdurend met nieuwe werkvormen, methodieken, samenwerkingsverbanden en laat zich bevragen en uitdagen door participanten, kunstenaars en alle spelers in de domeinen waarmee zij (samen)werkt. De Veerman experimenteert al jaren met de veelheid aan verhalen en perspectieven in onze samenleving. Meerstemmigheid is de basis van onze werking en inclusief werken verrijkt de kwaliteit van ons werk, het cultuurlandschap en de samenleving. Onze projecten geven ruimte aan de uitdagingen die onlosmakelijke verbonden zijn met de steeds veranderende verscheidenheid in de samenleving.

Om in beweging te blijven, blijft De Veerman investeren in diversiteit van deelnemers, medewerkers, kunstenaars, kunstdisciplines, sectoren en samenwerkingen. De Veerman vormt een biotoop van participatieve kunstenaars, kunstenorganisaties en hun participanten om mee te bouwen aan een dynamisch en actueel participatief kunstenveld. We nodigen kunstenaars en kunstenorganisaties uit om hun participatieve kunstpraktijk te ontwikkelen en hun oeuvre te verdiepen.

Ontmoet De Veerman door de ogen van onze partners, vrienden en bewoners van Atelier 4711
Op 8 oktober 2016 vierde De Veerman haar 15-jarig bestaan.
Anne Reijniers maakte een impressie van een zonnig, vochtig en bollig feest.