De Veerman


De Veerman is ...

een artistieke haven waar uit liefde voor en rotsvast geloof in de kunsten mensen worden uitgedaagd en gestimuleerd om andere oevers te verkennen.

De Veerman vaart heen en weer tussen de kunsten en de maatschappij.
Hij ontwikkelt projecten waarin mensen* experimenteren, spelen en leren over en door kunst**.
De Veerman werkt samen met vele kunstenaars en kunstenhuizen om mee te bouwen aan een samenleving waarin ideeën, opvattingen en emoties op een respectvolle manier met elkaar worden gedeeld en geconfronteerd, vanuit een waardering voor ieders eigenheid.

* mensen = kinderen, jongeren, volwassenen, jonge en oude Belgen, buitengewone doelgroepen ...
** kunst = dans, beeld, theater, muziek, media, literatuur en alle tussen- en mengvormen


De Veerman is een kunstenorganisatie die zich richt op educatie en participatie en is erkend onder het kunstendecreet van het Vlaams ministerie van Cultuur.


De Veerman ...

 • ontsluit kunst voor diverse doelgroepen
 • activeert de relatie tussen kunst en publiek
 • reflecteert vanuit kunsten op maatschappelijke vraagstukken
 • stimuleert ontwikkeling van artistiek talent
 • bouwt een artistieke transdisciplinaire werkplaats uit

V van ...

Meevaren met De Veerman betekent je laten bijten door kunst en je laten meevoeren door een heel scala aan emoties en handelingen:
Verwondering-Verdwaasd-Vooruitgang-Veelzijdig-Verlangen-Verweesd-Veerkrachtig-Vrolijk-Verliefd-Vastbesloten-Verslagen-Vertederd-Vertwijfeld-Voorzichtig-Vlinders-Verschuiven-Verspringen-Vuil-Vervuld-Verdrietig-Verontwaardigd-Versleten-Verstand-Verlegen-Verleerd-Vermomd-Volledig-Vierkant-Verborgen-Verdragen-Verzaken-Veel.


Methodiek


Ieder mens kan (leren) waarnemen, ordenen en vormgeven, elk op zijn manier.
Voor de kunstenaar is dit een fulltime bezigheid: hij kijkt naar de wereld en de dingen, ordent zijn waarneming en geeft dit vorm. Het is dit proces van de kunstenaar dat De Veerman als methodiek hanteert.

Om de samenhang bewust te laten groeien, vertrekken we vanuit het klaverbladmodel:

 • De mens is het uitgangspunt, waarbij het ontwikkelen van de menselijke vaardigheden centraal staat.
 • Inhoudelijke en thematische benaderingen leiden tot meer inzicht.
 • Inzicht en vaardigheden in de verschillende kunstdisciplines en de taal van de kunsten helpen om vorm te geven of vormgeving te kunnen lezen.
 • De hulpmiddelen, technieken en werkvormen zijn onontbeerlijk om iets praktisch te realiseren.

Beleving, inzicht en kennis gaan hierbij hand in hand. De nadruk ligt op het proces, dat nooit stopt en waarbij groei en ontwikkeling voorop staan.


Visie


De Veerman beschouwt kunst als een maatschappelijk gebeuren tussen diegene die reflecteert op de werkelijkheid (de kunstenaar) en diegene die bereid is zijn werkelijkheid te willen herzien (deelnemer, publiek). Kunst gaat hierbij niet enkel over een product, maar meer over het proces: de creatie, het beleven, de ontmoeting met de kunst.

Binnen al deze elementen wil De Veerman met zijn werking processen initiëren, stimuleren en implementeren.


Werking


De Veerman werkt vanuit drie lijnen:

 • ontwikkeling: hier staat het experimenteren, zoeken, ontwikkelen en herdefiniëren centraal
 • productie: wat we ontdekten in de ontwikkelingslijn wordt omgezet in praktijk
 • kennisdeling: onze knowhow, ervaring en inzichten die we opbouwen delen we met anderen

Doorheen deze drie lijnen zijn vijf focuspunten verweven:

 • participatie: krijgen en nemen van verantwoordelijkheid en betrokkenheid
 • creativiteit: zoeken naar oorspronkelijke oplossingen vanuit een unieke kijk
 • confrontatie: noodzaak om avonturen en ontdekkingen aan te gaan
 • traditie en vernieuwing: groeien en ontwikkelen vanuit een fundament
 • duurzaamheid: een focus op effectieve, langdurige en herbruikbare werkvormen

Historiek


Met ‘een brede kijk op kunsteducatie’ wilde De Veerman in 2000 een vernieuwing brengen in het kunsteducatieve veld, door te vertrekken vanuit de kunsten en de kunstenaar centraal te stellen.

Door de jaren heen werd deze visie door meerdere collega’s gedeeld en profileert De Veerman zich nadrukkelijk als een organisatie die vertrekt vanuit de kunsten als een maatschappelijk gebeuren. De kunstenaar neemt hierbij een centrale rol op en is de grote inspirator van de kunsteducatieve projecten, vandaar de slogan: ‘gebeten door kunst’. Het handelsmerk van De Veerman zijn kwaliteitsvolle en duurzame projecten die op lange termijn en voor meerdere doelgroepen worden ingezet.

De Veerman is ondertussen een gewaardeerde partner voor kunstinstellingen, onderwijs, welzijnsorganisaties, overheden ... waarmee structurele samenwerkingsverbanden worden aangegaan.