Privacybeleid

De Veerman vindt de bescherming van je persoonlijke levenssfeer belangrijk. Daarom willen we je met deze privacyverklaring informeren over ons beleid in verband met het omgaan van persoonsgegevens.
Als De Veerman persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dat enkel binnen de doelstelling van de organisatie: "het toegankelijk maken van hedendaagse kunst en cultuur via het ontwikkelen en verspreiden van diverse kunsteducatieve en kunstparticpatieprojecten, en het organiseren van activiteiten die dat doel ondersteunen." 

Verwerking van persoonsgegevens
De Veerman verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens of gegevens waarvoor jouw expliciete schriftelijke toestemming vereist is.
De Veerman zal de door jou verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor bovenstaande doeleinden. Als De Veerman je persoonsgegevens voor andere doeleinden zou wensen te verwerken of wil bezorgen aan derden waarmee hij samenwerkt, zal De Veerman daarvoor je toestemming vragen.  
De Veerman zal in geen geval persoonsgegevens doorgeven aan derden omwille van commerciële redenen. 
De persoonsgegevens die De Veerman verzamelt, worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard.  Alleen bepaalde personen in dienst van De Veerman, of bepaalde personen of entiteiten waarmee De Veerman een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot jouw gegevens.  Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht. 

Over onze online communicatie
Voor de Nieuwsbrief verwerken we enkel je naam, voornaam en e-mailadres. Je bent te allen tijde vrij om jezelf uit te schrijven of je gegevens aan te passen via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Op de Facebook-pagina van De Veerman beslis je zelf of je onze informatie volgt of niet. 

De website van De Veerman informeert je over De Veerman, zijn projecten en diensten of over de onderwerpen en items van Atelier 4711 (ons samenwoonproject met diverse kunstenaars en creatievelingen). Er worden van jou geen persoonsgegevens verwerkt. Wel gebruiken we de site Google Analytics om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de website.
Persoonlijke gegevens (enkel naam en e-mailadres en eventueel telefoonummer) die meegestuurd worden met onlineformulieren worden enkel op de website bewaard en niet gebruikt voor andere doeleinden. De verwerking van de gegevens gebeurt anoniem. 

Gebruik van cookies
Tijdens je bezoek aan deze site kunnen er cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van je computer worden geplaatst.  Bij een volgend bezoek aan onze website zullen ze ervoor zorgen dat je makkelijker kunt surfen omdat je je bijv. niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw jouw voorkeuren of paswoord moet ingeven.   
De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan gebruikt worden om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op jouw wensen en voorkeuren is afgestemd.

Daarnaast worden cookies gebruikt met het oog op het verzamelen van statistische informatie (page requests, visits, visitor, …).  (zie onderdeel website)

Links op de website 
Op onze website zijn er verwijzingen naar andere sites (links). Daarmee kom je op de websites van anderen, kunstenaars en organisaties terecht. Voor de inhoud en de gegevensbescherming van deze sites is De Veerman niet verantwoordelijk.

Fotografie
Je kan als deelnemer aan de activiteiten van De Veerman te kennen geven of je al dan niet wil gefotografeerd worden. Evenementfoto's of foto's van toonmomenten die geen portretkarakter hebben, beschouwen wij als algemene beelden waarvoor we we geen explicite toestemming vragen. Indien er toch foto's zouden worden gemaakt en gepubliceerd tegen je wil in, kan je doorgeven dat je de foto's wil laten verwijderen viainfo@veerman.be . Wij ondernemen dan zo vlug mogelijk actie.    

Over gegevens voor samenwerking en/of coproductie
Voor alle andere personen en organisaties geldt, dat we enkel die gegevens verwerken zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailgegevens en websites, organisatiegegevens, cv en beroepskwalificaties die expliciet aan ons worden gegeven om de samenwerking met personen en/of  verenigingen te kunnen uitvoeren, hetzij als afnemer van of deelnemer aan de projecten en activiteiten, hetzij als leverancier van producten of diensten of als medewerker aan de organisatie. Onder deze laatste categorie vallen ook de leden en medwerkers van de organisatie (met vzw structuur) en van de raad van bestuur, algemene vergadering, de personeelsleden, freelancers, vrijwilligers en stagiairs.
Deze persoonlijke gegevens kunnen zolang bewaard worden als nodig is omwille van wettelijke verplichtingen of voor de historiek van de werking van de organisatie. Gegevens die niet langer relevant zijn worden regelmatig verwijderd. 

Over inzagerecht
Als je denkt dat De Veerman gegevens bewaart van jou en je deze wil verifiëren, wijzigen of laten verwijderen, kan je hiervoor contact opnemen via info@veerman.be.

Beleid en voorwaarden 
Telkens als je jouw persoonsgegevens verstrekt, zal De Veerman handelen in overeenstemming met dit geschreven beleid, conform de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. 
Heb je nog vragen met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens door De Veerman?
Neem dan contact met ons op: info@veerman.be

Privacycommissie
Voor meer inlichtingen over de privacywetgeving of om een klacht in te dienen kan je terecht bij de 'Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer', Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via hun website www.privacycomission.be/nl .