#Cocreatie #Kunsteducatie #Kunstparticipatie

Bij-buurten

Samen met het Middelheimmuseum werkte De Veerman gedurende drie jaar aan de dialoog met de aanpalende volksbuurt het Kiel.

Dit mondde uit in drie deelprojecten:

 • Nesten op het Kiel - een kunstwerk, gemaakt en gesmaakt door de buurtbewoners
 • SPIA in het Middelheim - jongeren uit het technisch en beroepsonderwijs maakten eigen kunstwerken
 • Buurtwandelingen op het Kiel - aandacht voor kunst in de buurt

Nesten op het Kiel

Reportage over Nesten op het Kiel

In voorjaar 2008 bouwden Andreas Hetfeld en Suus Baltussen in samenwerking met honderden bewoners een reusachtig nest op het grasveld van de Potenblokken (Sociale woningbouw van Renaat Braem) op het Kiel. Het idee was om samen met alle culturen die op het Kiel leven één groot bouwwerk te maken en om te werken rond het thema ‘nesten’ als symbool voor onze multiculturele samenleving.
Alle Kielenaars werden uitgenodigd om mee te bouwen. Verenigingen, buurtgroepen, klassen, families of een groepje vrienden konden allen meehelpen bij de creatie van dit kunstwerk.
Het nest werd gemaakt van vers gesnoeide wilgentakken die in de grond werden geplant. De takken schoten, waardoor het nest leefde en groeide. 
Nesten op het Kiel wilde via dit kunstzinnig project mensen samen laten nadenken over wonen, bouwen en samenleven. 

SPIA in het Middelheim

Wat het Stedelijk Polytechnisch Instituut Antwerpen (SPIA) en het Middelheimmuseum gemeen hebben, is techniek. Elk beeldhouwwerk is een technisch hoogstandje, elk werkstuk van een leerling is dit eveneens.
Wat beide instituten verschillend maakt, is hun kijk op deze techniek. Beiden spreken een andere taal, maar hebben één ding gemeen: vakmanschap.

In SPIA staat de functionele realisatie centraal: een auto moet kunnen rijden en een bad mag niet lekken. In de beeldende kunst staat het verhaal, de betekenis centraal en de vrijheid om grenzen te verleggen.

SPIA in het Middelheim ontstond vanuit de nieuwsgierigheid naar wat het zou opleveren als beide werelden met elkaar geconfronteerd zouden worden. Deze confrontatie ging stap per stap en leidde tot een tentoonstelling van verschillende installaties van kunstenaars en leerlingen in het museum. 

Over dit project verscheen er ook een publicatie bij Garant

Buurtwandelingen op het Kiel

Om mensen bewust te maken van het rijke erfgoedverleden van de Kielwijk en de duidelijke link met het museum werden 2 wandelingen ontwikkeld waaraan activiteiten gekoppeld werden. Zowel de beelden in de wijk als de architectuur van Renaat Braem zijn enkele voorbeelden van de duidelijk link tussen de wijk en het museum. De wandelingen konden zowel door basisscholen als door families gedaan worden. 

 • Artiestieke Medewerkers
 • Eddy Duquenne (beeld)
  Andreas Hetfeld (beeld)
  Suus Baltussen (beeld)
  Luk Van Soom (beeld)
  Patrick Van Caeckenbergh (beeld)
  Bert Van Ransbeeck (beeld)
  Camiel Van Breedam (beeld)
  Tom Jespers (beeld)

 • coördinatie
 • Tijl Bossuyt

 • partners
 • Middelheimmuseum
  Ontmoetingscentrum Nova

 • TAGS
 • buurtgericht

Gerelateerd

Winteracademie

Winteracademie

De Winteracademie is een artistieke meerdaagse voor creatie, experiment en uitwisseling.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.

My Inner Landscape

My Inner Landscape

De Veerman bundelt haar educatieve methodes en aanpak met deze van MAC’s en Mu.ZEE om een groter jongerenpubliek te bereiken door een participatief jongerentraject te ontwikkelen.

Heb je zelf een idee voor een project?

Laten we samenwerken