#Kunstparticipatie

De Kroon op het Werk

De Kroon op het Werk is een podiumkunstenfestival dat jongeren tussen 14 en 18 jaar in schoolverband samenbrengt op professionele podia.

De Kroon op het Werk liep van 1998 t.e.m. 2002. Verspreid over Vlaanderen vonden 5 regionale festivals plaats. Een gezonde mix van professionele podiumkunstenaars en kritische jongeren nomineerden de 5 voorstellingen die te zien waren op het Erkenningsfestival, waar ze kans maakten op een culturele groepsreis naar het theaterfestival van Avignon, hùn kroon op het werk.

De Kroon op het Werk gaf jongeren een podium. Elk jaar opnieuw was dit festival het trefpunt voor scholen die actief met podiumkunsten bezig zijn. Tientallen scholen traden jaarlijks weer met hun productie buiten de schoolmuren om aan dit festival deelnemen.
Het was een festival waar ontmoeting en uitwisseling centraal stond, waar de anderen een bron van inspiratie vormden; een reden tot confrontatie en reflextie. De speelse ontmoeting tussen gelijkgezinden, de festivalsfeer en de reacties van het grote publiek zorgden voor ontroerende, beklijvende en vrolijke momenten die leidden tot een extravagante podiumervaring!

Meer informatie

Dit initiatief werd gecoördineerd door De Veerman en ondersteund door CANON cultuurcel van het departement onderwijs en hetpaleis.

Veel professionele podiumkunstenaars krijgen hun roeping tijdens hun secundaire schoolloopbaan. Reden genoeg om de stand van de podiumkunsten binnen het secundair onderwijs onder de loep te nemen. Wat bleek? Veel scholen speelden al jaar en dag voor een eigen publiek. De input van buitenaf was nihil. Klassiekers stonden op nummer één en het geheel deed vaak nogal oubollig aan.

Om in deze situatie verbetering te brengen werd De Kroon op het Werk, podiumkunstenfestival voor en door scholieren, ontworpen. Het project beoogt twee doelstellingen: jongeren uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs stimuleren om met actieve kunstbeoefening en kunstzinnige vorming bezig te zijn op het vlak van de podiumkunsten; scholen, leerkrachten, begeleiders en jongeren stimuleren om kwalitatieve producties af te leveren.

Voor de jongerenjury stelden 29 jongeren zich kandidaat. Een recordaantal!! En bovendien jonger dan de vorige jaren : van 14 tot 16 jaar oud. Tussen februari en april worden zij getrakteerd op een reeks professionele voorstellingen die achteraf samen bij pot en pint besproken worden. Acteurs, regisseur of choreograaf worden uitgenodigd om een babbel met de jongeren te hebben. Tijdens de regionale festivals en het Erkenningsfestival is de stem van de jongeren evenwaardig aan deze van de vakjury. Telkens duid een ploeg van 3 jongeren en 4 professionelen een laureaat/ winnaar aan. De jury krijgt daarbij een los beoordelingskader aangereikt. Motivatie van het oordeel is daarbij ontzettend belangrijk.

Jaarlijks schreven zich een dertigtal scholen in. Bijna de helft van de scholen bracht een zuivere theatervoorstelling, de overige helft maakte gebruik van figurentheater, dans en/of een performance. Er was een duidelijke evolutie naar het gebruik van meerdere disciplines.

De grote klassiekers moesten het steeds meer afleggen tegen eigen producties en de keuze van recent werk. Ongetwijfeld speelde hier de invloed van de jury in het verleden mee. Zij had in de vroege jaren steeds een boon voor vernieuwende, frisse voorstellingen waarin jongeren zeer authentiek overkomen. Wat niet wil zeggen dat klassiekers spelen uit den boze is. Zowel "Romeo en Juliet" als "Hamlet" werden bekroond.

Een andere duidelijke evolutie is die van de deelnemende onderwijstypes. Waar in de beginjaren bijna uitsluitend ASO- en KSO-richtingen deelnamen, bestond in 2021 24 % van de totale deelname uit TSO, BSO, en BuSO-richtingen. Het vertrouwen van deze richtingen kwam er hoogstwaarschijnlijk nadat eenzelfde TSO-richting tot tweemaal toe doorstootte tot het Erkenningsfestival en een BuSO-school in 2000 de hoogste erkenning wegkaapte.

Juryleden van dienst waren Alain Platel, Dirk Opstaele, Els Dottermans, Eric Raeves, Ignace Cornelissen, Ilse Uitterlinden, Inge Verhees, Lies Pauwels, Luc Celis, Lucas Van den Eynde, Luc Debruyckere, Tine Embrechts, Ives Thuwis, Wim Willaert, Ianka Fleerackers. Meter van het festival was Els Dottermans.

  • coördinatie
  • Annemie Geerts

  • TAGS
  • Festival
  • Onderwijs

Gerelateerd

Res-Sentir/Op de tast

Res-Sentir/Op de tast

Beeldende kunsten en podiumkunsten via zintuiglijke ervaringen toegankelijker en inclusiever maken.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.

My Inner Landscape

My Inner Landscape

De Veerman bundelt haar educatieve methodes en aanpak met deze van MAC’s en Mu.ZEE om een groter jongerenpubliek te bereiken door een participatief jongerentraject te ontwikkelen.

Heb je zelf een idee voor een project?

Laten we samenwerken