#Cocreatie #Kunsteducatie #Kunstparticipatie

FUTURUM

De Veerman, DE SINGEL en VAi daagden 300 DKO-leerlingen en hun docenten uit om zich te laten inspireren door het nieuw perspectief dat kunstenaar, architect en stedenbouwkundige Luc Deleu en zijn T.O.P. office op de wereld trachten te creëren.

In samenwerking met DESINGEL en het VAi werkte De Veerman het project FUTURUM uit. Aanleiding hiervoor is de hommage aan 50 jaar Luc Deleu & T.O.P. office in deSingel.

De Veerman en zijn partners daagde 300 leerlingen en hun docenten uit 18 ateliers van 7 DKO-scholen (3e graad beeldende en audiovisuele kunsten) uit om zich te laten inspireren door het nieuw perspectief dat Deleu en T.O.P. office op de wereld trachten te creëren. De Antwerpse Luc Deleu is kunstenaar, architect en stedenbouwkundige en behoort tot een generatie kunstenaars voor wie verbeelding hand in hand gaat met maatschappelijke betrokkenheid. Zijn ideeën zijn zo radicaal anders en tegendraads dat ze de maatschappij steeds opnieuw een spiegel voorhouden. Sinds zijn oprichting heeft T.O.P. office een ware boost gegeven aan de architectuur als compromisloos sociaal instrument om de aardse schaal en het delicate evenwicht met de mensheid voortdurend in vraag te stellen. Altijd ongevraagd, simpelweg omdat het moet.

Een inkijk in het verloop van het proces

We nodigden de jongeren uit om hetzelfde te doen, vertrekkende vanuit deze inspiratievideo en vroegen hen een ideeëntentoonstelling rond de ingrijpende veranderingen die zich op wereldschaal afspelen: klimaat, migratie, gezondheid, racisme … Hoe zien zij hun toekomst, welk onderzoek voeren zij om hun visionaire ideeën op wereldschaal te verbeelden, hoe gaan zij dit kenbaar maken? 

Jongeren en leerkrachten stapten uit hun comfortzone en creëerden met een open geest en moed toekomstgerichte ideeën op de schaal van de wereld.

Bovendien waren er tijdens het project geregeld virtuele samenkomsten met de zeven scholen die van elkaar inspiratie konden opdoen door het delen van invalshoeken en methodieken.

Met deze video daagden we 300 leerlingen en hun docenten uit.

Met dit project koos De Veerman niet enkel voor participatie van jongeren in DESINGEL, maar ook voor een publieksverbreding van het VAi, en kreeg het DKO meer voeling met architectuureducatie en het maximaal inspelen op de multidisciplinariteit.

Op 8 en 9 mei flankeerde FUTURUM als pop-uptentoonstelling Future Plans, de hommagetentoonstelling van DESINGEL en het VAi.

  • coördinatie
  • Annemie Geerts

  • partners
  • Vlaams Architectuurinstituut
    DE SINGEL

  • TAGS
  • DKO
  • tentoonstelling
  • urbanisatie

Meer nieuws

Inkijk in het werkproces van FUTURUM

Deze reportage geeft een inkijk in het werkproces van verschillende FUTURUM ateliers waarbij jongeren over hun toegericht ontwerp vertellen.

Gerelateerd

Winteracademie

Winteracademie

De Winteracademie is een artistieke meerdaagse voor creatie, experiment en uitwisseling.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.

My Inner Landscape

My Inner Landscape

De Veerman bundelt haar educatieve methodes en aanpak met deze van MAC’s en Mu.ZEE om een groter jongerenpubliek te bereiken door een participatief jongerentraject te ontwikkelen.

Heb je zelf een idee voor een project?

Laten we samenwerken