#Kunsteducatie

Kunstbad voor Mariagaarde Instituut

Elk jaar gaan de 3de jaars van de Sporthumaniora in Malle op kunstzinnige driedaagse in Vormingscentrum Destelheide. 'Kunst en lichamelijkheid' is het uitgangspunt voor de workshops dans, drama, muziek en beeld die De Veerman voor hen ontwikkelt.

Sinds 2013 doorlopen de leerlingen van de afdeling Maatschappij & Welzijn en Sport van het Mariagaarde Instituut Westmalle een artistiek traject met De Veerman om hen met de kunsten in contact te brengen en met het oog op een totale persoonlijkheidsontwikkeling. Tijdens een residentiële driedaagse wordt hun creativiteit gestimuleerd en verscherpen ze hun visie op de wereld.

Hoe geef je jongeren die gefocust zijn op sport een bredere kijk op de wereld?

Het lerarenkorps van de middelbare school Mariagaarde uit Malle dokterde als antwoord hierop voor hun derdejaars optie sport een breed programma uit. Sport is namelijk ook aandacht voor je lichaam. En dat lichaam speelt eveneens een belangrijke rol wanneer het om gezondheid gaat, om milieu, om kunst en cultuur.

Tien jaar geleden sloegen De Veerman en deze middelbare school de handen in elkaar voor het luik ‘kunst en cultuur’. Sindsdiens verblijven jaarlijks zo’n 90 jongeren drie dagen in residentie en worden er ondergedompeld in verschillende kunstdisciplines met het lichaam als vertrekpunt.

In een cyclus van workshops en keuzeateliers (beweging, drama, muziek, zang, beeld, crossovers) maken de leerlingen kennis met hun lichaam als expressie- en communicatiemiddel, doen ze ervaringen op met de betekenis van lichamelijkheid in creatieprocessen, leren ze de taal van de kunsten hanteren en reflecteren ze via de kunsten over maatschappelijke thema’s.

 • Artiestieke Medewerkers
 • Eric Raeves (dans)
  Griet Herssens (media, beeld, kostuum)
  Pak-Yan Lau (muziek)
  Nyira Hens (drama)
  Paulo Guerreiro (dans, performance)
  Nelle De Maeyer (drama)
  Anneleen Nauwelaerts (muziek)
  Eva Peeters (beeld)
  Sanderijn Helsen (drama)
  Astrid Bossuyt (muziek)
  Saskia Vermeulen (beeld)
  Peter Aers (drama)
  Yentl De Werdt (dans)
  Christophe Lemmens (beeld, redesign)
  Jitse Huysmans (drama)
  Katrijn De Cooman (drama)

 • coördinatie
 • Annemie Geerts

 • TAGS
 • de brede school
 • Onderwijs

Gerelateerd

Winteracademie

Winteracademie

De Winteracademie is een artistieke meerdaagse voor creatie, experiment en uitwisseling.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.

De Grote Ontmoeting

De Grote Ontmoeting

Tijdens de workshops op school ontdekken honderden kinderen uit diverse Antwerpse lagere scholen de wereld van de klassieke muziek en verkennen ze via beweging en muziek de eigenheid van het muziekstuk dat ze zullen beluisteren bij Antwerp Symphony Orchestra.

Heb je zelf een idee voor een project?

Laten we samenwerken