#Kunstparticipatie

Res-Sentir/Op de tast

Beeldende kunsten en podiumkunsten via zintuiglijke ervaringen toegankelijker en inclusiever maken.

Een tweejarig onderzoeksproject van de culturele bemiddelingsgroep 50 ° nord (en met hen: L’H du Siege, La Chambre d’Eau, Institut pour la Photographie, Le Fresnoy en Espace 36) en Netwerk Vitamine C (en met hen: De Veerman, Wilde Raven, Bamm!, Amandeo Kollectif en Cathy Paredis).
De twee samenwerkende organisaties (50 ° nord en publiq) stimuleren hun leden aan beide kanten van de regio Hauts-de-France en van de Vlaamse Gemeenschap om samen te werken bij de ontwikkeling van gemeenschappelijke programma’s.
Bedoeling is om problematieken en vraagstellingen te delen rond inclusie met het oog op het ontwikkelen van trajecten rond en tools voor universeel toegankelijke cultuureducatie. Vanuit experiment en actieonderzoek zullen de behoeften in kaart gebracht worden.
De research tijdens het project combineert kunstenaars van de beide gebieden. Hun artistieke praktijk stelt het inzetten van zintuigen en emotionele ervaringen centraal.
Na deze praktische experimenteerfase zal de gemeenschappelijke kennis die uit deze acties is voortgekomen, ter beschikking worden gesteld aan de bredere cultuureducatieve sector via een studiedag, een digitale publicatie en een tweetalige toolbox die zowel door de deelnemers aan het project als door elke andere geïnteresseerde professional gebruikt kan worden.

 • Artistieke Medewerkers
 • Jean-Marie Oriot

 • coördinatie
 • Annemie Geerts

 • partners
 • 50° nord

  L’H du Siege

  La Chambre d’Eau

  Institut pour la Photographie

  Le Fresnoy

  Espace 36

  Netwerk Vitamine C (Publiq)

  Wilde Raven

  Bamm!

  Amandeo Kollectif

  Cathy Paredis

 • TAGS
 • netwerk

Meer nieuws

Studiedag: inzichten delen over het tweejarig onderzoek en uitwisselingsproject

Na een periode van intens actieonderzoek, geleid door de leden van de stuurgroep en opgevolgd door onderzoeker Béatrice Madiot (Université de Picardie Jules Verne), brengt de studiedag op donderdag 23 november verslag uit over het hele project.

Gerelateerd

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.

My Inner Landscape

My Inner Landscape

De Veerman bundelt haar educatieve methodes en aanpak met deze van MAC’s en Mu.ZEE om een groter jongerenpubliek te bereiken door een participatief jongerentraject te ontwikkelen.

Berio voor lagereschoolkinderen

Berio voor lagereschoolkinderen

Met 360° Berio zet Muziekcentrum De Bijloke de spots op de Italiaanse veelzijdige componist Luciano Berio.

Heb je zelf een idee voor een project?

Laten we samenwerken