#Cocreatie #Kunsteducatie #Kunstparticipatie

Sharing Practice

Vanaf 2023 bouwen we aan een Sharing Practice die gericht is op organisaties en kunstenaars die hun educatieve, participatieve en cocreatieve kunstpraktijk willen verdiepen.

Tijdens de oneven jaren organiseren we deze Sharing Practice binnen onze biotoop van 10 à 15 (internationale) kunstenaars en participatieve kunstenorganisaties die voeling hebben met dit thema. Deze groep zal kennis, ervaring, methodieken en problematieken omtrent participatieve kunst, kunsteducatie en -participatie met elkaar delen.

Het participatieve uitwisselingsproces wordt telkens door een andere artiest gecureerd en/of begeleid. De uitwisselingen zijn gericht op het delen van de praktijk, reflectie (i.s.m. Etcetera) en innovaties.

Tijdens de even jaren nodigen we hen uit op Internationale Academies

  • coördinatie
  • Annemie Geerts

  • TAGS
  • Sharing Practice

Meer nieuws

Erasmus +

De Veerman neemt deel aan het Europees uitwisselingsproject “Worldmaking: Crafting Cultures With and For Young People”.

Gerelateerd

Winteracademie

Winteracademie

De Winteracademie is een artistieke meerdaagse voor creatie, experiment en uitwisseling.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.

My Inner Landscape

My Inner Landscape

De Veerman bundelt haar educatieve methodes en aanpak met deze van MAC’s en Mu.ZEE om een groter jongerenpubliek te bereiken door een participatief jongerentraject te ontwikkelen.

Heb je zelf een idee voor een project?

Laten we samenwerken