#Cocreatie #Kunsteducatie #Kunstparticipatie

Sharing Practice

Vanaf 2023 bouwen we aan een Sharing Practice die gericht is op organisaties en kunstenaars die hun educatieve, participatieve en cocreatieve kunstpraktijk willen verdiepen.

Tijdens de oneven jaren organiseren we deze Sharing Practice binnen onze biotoop van 10 à 15 (internationale) kunstenaars en participatieve kunstenorganisaties die voeling hebben met dit thema. Deze groep zal kennis, ervaring, methodieken en problematieken omtrent participatieve kunst, kunsteducatie en -participatie met elkaar delen.

Het participatieve uitwisselingsproces wordt telkens door een andere artiest gecureerd en/of begeleid. De uitwisselingen zijn gericht op het delen van de praktijk, reflectie (i.s.m. Etcetera) en innovaties.

Tijdens de even jaren nodigen we hen uit op Internationale Academies

  • coördinatie
  • Annemie Geerts

  • TAGS
  • Sharing Practice

Meer nieuws

Erasmus +

De Veerman neemt deel aan het Europees uitwisselingsproject “Worldmaking: Crafting Cultures With and For Young People”.

Gerelateerd

Res-Sentir/Op de tast

Res-Sentir/Op de tast

Beeldende kunsten en podiumkunsten via zintuiglijke ervaringen toegankelijker en inclusiever maken.

Handsfree Antwerpen

Handsfree Antwerpen

Ontdek wat je leerlingen allemaal in hun mars hebben tijdens onze projectweek lichaamspercussie: HandsFree Antwerpen.

Sheherazade

Sheherazade

Projectweek over empowerment, emancipatie en de kracht van de verbeelding voor de derde graad van het middelbaar. In samenwerking met het Antwerp Symphony Orchestra.

Heb je zelf een idee voor een project?

Laten we samenwerken