#Kunsteducatie

Vlaggen & Wimpels

Vlaggen & Wimpels

Concentratiescholen kregen gedurende een schooljaar een kunstenaar in residentie. Samen met de leerlingen en het schoolteam werkte de kunstenaar rond actieve kunstbeoefening en buurtgerichte acties.

Vlaggen & Wimpels is een project dat ruim 16 jaar liep. Het basisconcept bleef gedurende die hele tijd hetzelfde. Op initiatief van en ondersteund door De Veerman kregen scholen gedurende een schooljaar een kunstenaar in residentie. Deze kunstenaars werkte een dag per week in een basisschool rond actieve kunstbeoefening en buurtgerichte acties. De schoolteams werden gecoacht in het hanteren van kunstzinnige middelen en creativiteit om het brede leren en het werken met de buurt in het schoolleven te integreren.
De achterliggende doelstellingen pasten zich doorheen de jaren aan aan de behoeften van het onderwijs.

Vanuit de vaststelling dat concentratiescholen geïsoleerd raakten in hun eigen omgeving, bood dit project vanuit de kunsteducatie een oplossing. Vlaggen & Wimpels hielp scholen hun buurt als inspiratiebron voor het leren te gebruiken en ermee in interactie treden. De kunsten waren hierin een sturende factor. Meer dan 40 kunstenaars werkten mee aan dit project.

Het project stond centraal in tal van onderzoeken en diende als model voor de uitbouw van de brede school (kunstprofielscholen, omgevingsonderwijs, intercultureel onderwijs etc...) in Vlaanderen. Zeker na het behalen van de  Evensprijs voor interculturele opvoeding (2003) en nadat we Good Practice waren voor het Europese programma : Culture , Creativity and the Young dat door Ken Robinson werd geleid openden zich vele deuren.

Later werd het project mee opgenomen in de uitbouw van de tijdelijke projecten kunstinitiatie en werd de methodiek verder verfijnd. Tot op vandaag blijft dit programma, waar kunstenaars in residentie aan een school worden toevertrouwd, toonaangevend in zijn opzet en ontwikkeling.

  • coördinatie
  • Tijl Bossuyt

  • TAGS
  • buurtgericht
  • coaching
  • concentratiescholen
  • de brede school
  • residentie
  • Vlaggen & Wimpels

Gerelateerd

Barok con Brio

Barok con Brio

Een nieuw partnerschap tussen De Veerman en A Nocte Temporis

Handsfree Antwerpen

Handsfree Antwerpen

It breaks down a normal, typical big ensemble

Sheherazade

Sheherazade

Projectweek over empowerment, emancipatie en de kracht van de verbeelding voor de derde graad van het middelbaar. In samenwerking met het Antwerp Symphony Orchestra.

Heb je zelf een idee voor een project?

Laten we samenwerken