Architelier

praktijkvoorbeeld / methodiek / reflectie
Annemie Geerts, Jonas De Maeyer

Architelier nodigt iedereen van 6 tot 106 uit om mee na te denken over de ideale leefomgeving.
De Veerman ontwikkelde deze workshop - die het midden houdt tussen laboratorium en denktank - om al doende te denken over architectuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw. Marie Van Praag werd uitgenodigd om materiaal vorm te geven, wat ze deed in haar eigen prikkelende stijl!

Jonas De Maeyer, van bureau voor stadsontwikkeling Endeavour, woonde de workshops bij en schreef er een reflectie over vanuit urbanisatie-oogpunt. Deze tekst en een beschrijving van de methode kan je terug vinden in deze publicatie.

Download de publicatie hier.
Heb je liever een papieren exemplaar van deze publicatie of zou je graag een Architeliersessie organiseren? Neem dan contact op met Annemie Geerts.

Type: boek

Aantal pagina's: 32

Prijs: gratis

Uitgever: De Veerman

Gerelateerd

Gift voor de toekomst

Gift voor de toekomst

Niet alle kinderen en jongeren hebben voldoende middelen om te participeren aan de kunsten. Niet alle scholen hebben financiële buffers om hun leerlingen te laten deelnemen aan onze fantastische creatieve uitdagingen. Niet al onze projecten worden ten volle ondersteund door de overheden.

Winteracademie

Winteracademie

De Winteracademie is een artistieke meerdaagse voor creatie, experiment en uitwisseling.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.