Idiosyncratische Machine

praktijkvoorbeeld / methodiek / reflectie
Kristof van Gestel

Beeldend kunstenaar Kristof Van Gestel - een van onze vorige artists in residence - was in 2016 een jaar lang ook artist in residence in het S.M.A.K. in Gent. 

Deze publicatie geeft een fotografisch verslag van het laatste deel van zijn residentie: het organiseren en tonen van een ervaringsgericht en experimenteel participatief kunstwerk in het museum genaamd Idiosyncratic Machine. Naast het fotoverslag van Kurt Stockman en Dirk Pauwels van Idiosyncratic Machine lichten Philippe Van Cauteren, Jeroen Peeters, Isabelle De Baets, Hidde Van Schie en Kristof Van Gestel de betekenis toe van zowel het proces van de IM als participatieve methode en het kunstwerk als de ontwikkeling en de vestiging ervan in het museum. Tijl Bossuyt droeg bij aan dit boek met het artikel Samen oefenen in vrij denken en handelen
Het beeldgedeelte in het boek kan als leidraad dienen voor de lezer om zelf de Idiosyncratische Machine te activeren.


#kunstenaar  #hedendaagsekunst #participatievekunst #artiestinresidentie

Type: boek

ISBN: 9789493146112

Aantal pagina's: 280

Prijs: € 25

Uitgever: APE

Gerelateerd

Gift voor de toekomst

Gift voor de toekomst

Niet alle kinderen en jongeren hebben voldoende middelen om te participeren aan de kunsten. Niet alle scholen hebben financiële buffers om hun leerlingen te laten deelnemen aan onze fantastische creatieve uitdagingen. Niet al onze projecten worden ten volle ondersteund door de overheden.

Winteracademie

Winteracademie

De Winteracademie is een artistieke meerdaagse voor creatie, experiment en uitwisseling.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.