Kunst-vak-werk

praktijkvoorbeeld / methodiek
Annemie Morbee - De Formulering

Wat kunstenaars en studenten van een vaktechnische school met elkaar gemeen hebben, is techniek. Technische onderlegdheid in materiaalkennis en hoe er mee om te gaan. Wat hen verschillend maakt, is hun specifieke kijk op het materiaal. In de beeldende kunst staat het verhaal en de betekenis centraal, in een vaktechnische opleiding is het eerder de functionele realisatie.

Deze beide zienswijzen met elkaar verzoenen, was de uitdaging die het Middelheimmuseum, De Veerman en SPIA (Stedelijke Polytechnisch Instituut Antwerpen) aangingen onder de noemer Bij-buurten op het Kiel, een project waarin we nieuwe groepen uit de buurt van het museum wilde aantrekken.
 
Kunst-vak-werk is de neerslag van deze verzoening, met als streefdoel bakens uit te zetten voor andere musea met 'moeilijk te bereiken doelgroepen' en voor scholen die de geijkte paden even willen verlaten. Het boek is opgevat als een handleiding die scholen, educatieve organisaties en publiekswerkingen de nodige handvatten wil aanreiken. Met inbegrip van de do's en don'ts en enkele schitterende voorbeelden.

Dit is de 3de publicatie binnen de reeks De Veerman bibliotheek: over kunst, educatie en participatie. Uitgegeven bij Garant.

Type: boek

ISBN: 9789044122442

Aantal pagina's: 71

Prijs: € 19

Uitgever: Garant Uitgevers nv

Gerelateerd

Gift voor de toekomst

Gift voor de toekomst

Niet alle kinderen en jongeren hebben voldoende middelen om te participeren aan de kunsten. Niet alle scholen hebben financiële buffers om hun leerlingen te laten deelnemen aan onze fantastische creatieve uitdagingen. Niet al onze projecten worden ten volle ondersteund door de overheden.

Winteracademie

Winteracademie

De Winteracademie is een artistieke meerdaagse voor creatie, experiment en uitwisseling.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.