Mayakovski en wij – Over poëzie, de ander en verandering

praktijkvoorbeeld / resultaten
Annemie Morbee - De Formulering

Dit boek is een neerslag van ons project Mayakovski en wij – ideeën voor verandering, dat De Veerman in het najaar van 2017 organiseerde in samenwerking met ­deSingel. Het project - dat de vorm kreeg van een tijdelijke Mayakovski-club - ontstond naar aanleiding van de voorstelling Majakovski /Oktober van theatergezelschap De Warme Winkel.

In dit boek leest u alles over onze aanpak, veel Mayakovski-poëzie en eigen poëzie, geïnspireerd door de veelzijdige Russische man. Met tekeningen van Roman Klochkov, één van de kunstenaars betrokken in dit project. 

Heb je liever een papieren exemplaar van deze publicatie?
Laat het ons even weten! 


#mayakovski #poëzie #revolutie #community

Type: boek

Aantal pagina's: 56

Prijs: gratis

Uitgever: De Veerman

Download 'Mayakovski en wij'

Gerelateerd

Gift voor de toekomst

Gift voor de toekomst

Niet alle kinderen en jongeren hebben voldoende middelen om te participeren aan de kunsten. Niet alle scholen hebben financiële buffers om hun leerlingen te laten deelnemen aan onze fantastische creatieve uitdagingen. Niet al onze projecten worden ten volle ondersteund door de overheden.

Winteracademie

Winteracademie

De Winteracademie is een artistieke meerdaagse voor creatie, experiment en uitwisseling.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.