Met kunst naar een duurzame stad van de toekomst

reflectie / interview
Stadslab 2050

Een interview met Annemie Geerts over kunst en duurzaamheid.

Kan kunst, net als zuivere lucht, de wereld redden? Volgens Annemie Geerts wel. Sinds de start, achttien jaar geleden, is Annemie actief bij De Veerman, die kunsteducatie en -participatie aanbiedt aan iedereen: van school over organisatie tot burger. En dat gebeurt op een duurzame manier. Duurzaam als in ‘tijd nemen voor een blijvend effect’ maar ook als in ‘bewust omgaan met onze wereld’. Overtuigingen die niet alleen passen binnen haar job als projectontwikkelaar en -coördinator, maar ook in Annemie’s persoonlijke leven.

Dit artikel kadert in het project De Stadslaboranten van Stadslab 2050. Annemie Geerts was stadslaborant in mei 2018.


#duurzaamheid #participatie #stad

Type: artikel

Uitgever: Stadslab 2050

Gerelateerd

Gift voor de toekomst

Gift voor de toekomst

Niet alle kinderen en jongeren hebben voldoende middelen om te participeren aan de kunsten. Niet alle scholen hebben financiële buffers om hun leerlingen te laten deelnemen aan onze fantastische creatieve uitdagingen. Niet al onze projecten worden ten volle ondersteund door de overheden.

Winteracademie

Winteracademie

De Winteracademie is een artistieke meerdaagse voor creatie, experiment en uitwisseling.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.