Participatie: een veelzijdig proces met verrassende lagen

praktijkvoorbeeld / reflectie
Annemie Morbee - De Formulering

In dit artikel blikken we terug op onze samenwerking met deSingel. Samen gaan we een parcours rond participatie, waarin we uiteenlopende manieren vinden en creëren om hun publiek te verbreden en te betrekken bij de programmatie van deSingel.

Het is een artikel dat terugblikt op verschillende van deze projecten en verscheen naar aanleiding van de afronding van het project De Ketting. U leest er hoe een deelnemer dit project beleefde en - bij uitbreiding – op welke veelzijdige manier De Veerman zijn participatieprojecten met deSingel  benadert en vormgeeft.

Dit artikel verscheen zomer 2018 in het deSingel-magazine.


#participatie #actiefpubliek #experiment #terugblik

Type: artikel

Uitgever: deSingel

Gerelateerd

Gift voor de toekomst

Gift voor de toekomst

Niet alle kinderen en jongeren hebben voldoende middelen om te participeren aan de kunsten. Niet alle scholen hebben financiële buffers om hun leerlingen te laten deelnemen aan onze fantastische creatieve uitdagingen. Niet al onze projecten worden ten volle ondersteund door de overheden.

Winteracademie

Winteracademie

De Winteracademie is een artistieke meerdaagse voor creatie, experiment en uitwisseling.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.