Gestotter op de weg naar schoonheid

Gepubliceerd op 26 april 2022

Gestotter op de weg naar schoonheid is te koop! Een terugblik van Tijl Bossuyt over 100 jaar niet-formele kunsteducatie in Vlaanderen.

Meer dan veertig jaar actief zijn in het kunstenveld levert bijzondere inzichten en ervaringen op.

Tijl Bossuyt kwam er tijdens de hoogdagen van de creatieve expressie al dansend mee in aanraking en was er niet meer uit weg te slaan. Hij werd gebeten door de microbe die August J. Bal over heel Vlaanderen verspreidde en zou er nooit meer van (willen) herstellen: de noodzaak van de kunsten voor de veelzijdige en kritische ontwikkeling van de mens, bouwend aan een evenwichtige en inclusieve samenleving.

Doorheen vijf tijdsblokken schetst Tijl Bossuyt het wel, maar vooral het wee van 100 jaar niet-formele kunsteducatie en -participatie in Vlaanderen. Hoe deze tak van de kunsten vaak tot een schimmenspel werd gedwongen door intense verzuiling, politieke beslissingen, economische wetmatigheden, het kunstenveld, zichzelf … maar telkens opnieuw als een feniks herrees.


Gerelateerd

Gift voor de toekomst

Gift voor de toekomst

Niet alle kinderen en jongeren hebben voldoende middelen om te participeren aan de kunsten. Niet alle scholen hebben financiële buffers om hun leerlingen te laten deelnemen aan onze fantastische creatieve uitdagingen. Niet al onze projecten worden ten volle ondersteund door de overheden.

Winteracademie

Winteracademie

De Winteracademie is een artistieke meerdaagse voor creatie, experiment en uitwisseling.

De Wondere Pluim

De Wondere Pluim

Een literair schrijfgebeuren voor lagereschoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren, de Brusselse Rand en Oostende.

Samenwerken?

Ben je een kunstenhuis op zoek naar publieksverbreding of -participatie, programma-ontsluiting, langdurige projecten? Wil je de kunstzinnige vakken een doordachte plaats geven in het curriculum van je school? Ben je benieuwd hoe jongeren vandaag kijken naar het verleden en via de kunsten je erfgoed kunnen ontsluiten voor een breder publiek? Ben je benieuwd hoe een duurzaam kunsteducatief of -participatief beleid er zou moeten uitzien? Wil je als gemeenschaps- of cultuurcentrum een plek zijn waar alle leefwerelden elkaar via de kunsten kunnen ontmoeten?  Ben je een kunstenaar op zoek naar ruimte en inhoudelijke ondersteuning?

Laten we samenwerken