Lezingen & workshops

Wil je je organisatie, team of studenten inspireren met een kijk op de geschiedenis van kunsteducatie en -participatie?
Ben je geïnteresseerd in methodieken en good practices?
Zoek je goede voorbeelden bij het ontwikkelen van een visie of een onderzoek naar je participatieve praktijk?
Zoek je workshops op maat om je team of deelnemers op een participatieve manier te laten werken rond een bepaald thema?

De Veerman schrijft al meer dan twintig jaar mee aan een traditie van de kunsteducatie, kunstparticipatie en cocreatie. Ze gaat telkens de confrontatie aan met artistieke en educatieve uitdagingen zoals multi- en interdisciplinair en intersectoraal werken, werken met uiteenlopende doelgroepen, veranderende sociale, ecologische en economische realiteiten, en thematische uitdagingen. Dit zorgt voor sterk filosofisch-agogische en methodologische uitgewerkte projecten die actueel zijn.
We delen deze expertise en ervaringen graag in een lezing of een toegepaste workshop op maat.

Workshops & lezingen in de kijker

Ecolect

Ecolect

Het project Ecolect combineert de kracht van taal, de kunsten en mensen om zo bij te dragen aan een transitie richting een duurzame, sociale, ecologische toekomst.

Architelier

Architelier

Architelier is een tool om samen met verschillende mensen te denken over stadsontwikkeling.